• Prima   /  Transparența   /  Consultări publice  /  CONSULTĂRI PUBLICE:Concepția de dezvoltare durabilă a infrastructurii transporturilor pentru teritoriul municipiului Chișinău

  CONSULTĂRI PUBLICE:Concepția de dezvoltare durabilă a infrastructurii transporturilor pentru teritoriul municipiului Chișinău

   02.11.2017 09:36     

  Primăria municipiului Chişinău anunţă consultări publice a  Caietului de sarcini privind elaborarea proiectului: "Concepţia de dezvoltare durabilă a infrastructurii transporturilor pentru teritoriul municipiului Chişinău".

  Consultările publice vor avea loc la data de 23 noiembrie 2017, ora 10:00, în incinta Sălii de şedinţe a Primăriei municipiului Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83).

  Autorul Caietului de sarcini: Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare;

  Beneficiarul proiectului: Primăria municipiului Chişinău;

  Raportori:

  Sergiu Borozan, arhitect şef al municipiului Chișinău va prezenta principiile esenţiale care au servit drept bază pentru elaborarea Caietului de sarcini privind "Concepţia de dezvoltare durabilă a infrastructurii transporturilor pentru teritoriul municipiului Chişinău" vor fi prezentate de către;

  Alexandru Barcovschi, specialist principal I.M.P. „Chişinăuproiect" va prezenta viziunea generală de dezvoltare urbană a oraşelor contemporane, inclusiv propuneri de soluţionare pe termen scurt a problemei traficului din oraşul Chişinău.

  La dezbatere sunt aşteptate să participe toate persoanele interesate.

  Recomandările pe marginea Caietului de sarcini supus consultării publice pot fi expediate în scris, până la data de 15.11.2017, pe adresa Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare sau în format electronic, la adresa de e-mail: dgaurf@cmc.md. Persona de contact -Vasile Colot, tel. 0-22-22-34 şi Elvira Pluta, tel 022-22-13-48.  

  Participanţii la dezbatere care se înscriu la cuvânt îşi vor susţine punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului aflat pe ordinea de zi.

  Durata limită de exprimare a punctelor de vedere este de 5 minute pentru fiecare participant.

  Anexе:
  Caietul de sarcini "Concepţia de dezvoltare durabilă a infrastructurii transporturilor pentru teritoriul municipiului Chişinău"
  Задание на проектирование «Концепция устойчивого развития транспортной инфраструктуры для муниципия Кишинэу»
  Ghid de Educație Urbană
  Oбзор передового зарубежного опыта развития системы управления транспортом