• Prima   /  Transparența   /  Consultări publice  /  DEZBATERI PUBLICE: Proiectul de decizie a Consiliului municipal Chișinău cu privire la achizițiile publice electronice pentru contractele de valoare mică

  DEZBATERI PUBLICE: Proiectul de decizie a Consiliului municipal Chișinău cu privire la achizițiile publice electronice pentru contractele de valoare mică

   26.10.2017 16:56     

  Consiliul municipal Chișinău informează că pe data de 09 noiembrie 2017, ora 16:00, vor avea loc dezbateri publice privind proiectul de decizie a Consiliului municipal Chișinău cu privire la obligarea entităților publice subordonate Primăriei și Consiliului municipal Chișinău de a efectua achizițiile publice de mică valoare prin intermediul noului sistem de achiziții publice electronice - Mtender.

  Dezbaterile publice vor avea loc în sala de ședințe a Primăriei mun. Chișinău.

  La eveniment sunt invitate să participe toate persoanele interesate, în special consilierii municipali, reprezentanţii subdiviziunilor Primăriei Chişinău, mediului academic şi ai societăţii civile.

  Participanţii la dezbatere, care se înscriu la luare de cuvânt, îşi vor susţine punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului de decizie aflat pe ordinea de zi. Durata limită de exprimare a punctelor de vedere este de cinci minute pentru fiecare participant.

  Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus dezbaterii publice pot fi expediate pînă pe data de 09 noiembrie 2017, pe adresa electronică: primaria@pmc.md sau la adresa fizică - mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 83.

  Dezbateri publice se organizează ținând cont de prevederile Legii nr. 239 din 13.11.2008 "privind transparența în procesul decizional", Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 1/4 din 22.01.2008 privind aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea transparenței decizionale în cadrul autorităților administrației publice locale ale municipiului Chișinău, dar și a Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional.

  Link-uri recomandate:
  http://lex.justice.md/md/360122/


  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365128

  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368482