• Prima   /  Transparența   /  Consultări publice  /  ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului Regulamentului privind procedura de elaborare si aprobare a documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului PUZ/PUD pentru reglementarea tehnică a parcelărilor, organizarea rețelei stradale şi dezvoltarea infrastructurii edilitare

  ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului Regulamentului privind procedura de elaborare si aprobare a documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului PUZ/PUD pentru reglementarea tehnică a parcelărilor, organizarea rețelei stradale şi dezvoltarea infrastructurii edilitare

   14.08.2019 19:30     

  Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău anunță despre inițierea elaborării proiectului Regulamentului privind procedura de elaborare si aprobare a documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului PUZ/PUD pentru reglementarea tehnică a parcelărilor, organizarea rețelei stradale şi dezvoltarea infrastructurii edilitare.

  Necesitatea elaborării Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ) şi Planurilor Urbanistice de Detaliu (PUD)

             Planul Urbanistic Zonal (PUZ - ul) este un proiect care are caracter de reglementare specifică detaliată a dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate funcţiunile: locuire, servicii, producţie, circulaţie, spaţii verzi, instituţii publice, etc.) si asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei cu prevederile PUG - ului localității din care face parte. Prin PUZ se stabilesc obiectivele, acţiunile, priorităţile, reglementările de urbanism (permisiuni si restricţii) necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea construcţiilor din zona studiata (PUZ - ul reprezintă o fază premergătoare realizării investiţiilor, prevederile acestuia realizându-se etapizat în timp, dependent de fondurile disponibile).

              PUZ reprezintă un act ale cărui reglementari detaliază sau modifică structura planului urbanistic general in situaţiile in care poate exista un impact asupra: funcţiunii pe care zona o are, regimului de construire, limita superioara admisa pentru înălţime, CUT (coeficient de utilizare a terenului), POT (procent de ocupare a terenului), retragerea unor construcţii fata de aliniament si, nu in cele din urma, in situaţiile in care exista un impact asupra distantelor fata de limitele parcelei - limite laterale si posterioare ale acesteia.

            Planul Urbanistic de Detaliu (PUD - ul) reprezintă documentaţia prin care se asigură condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare si deservire edilitara, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcelă, în corelare cu funcţiunea predominantă si vecinătăţile imediate (se studiază
  mai multe amplasamente, opţiunea pt. realizarea unei construcţii compatibilă cu funcţiile urbane).

            Scopul elaborării Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) este ca atât autorităţile locale, cat si beneficiarul, sa se asigure că viitoarea construcţie va respecta toate reglementările referitoare la terenul aferent, (iar prin construcţie se înţelege orice fel de clădire, care poate deservi unei varietăţi de scopuri) dar și facilitățile conexe clădirii, cum sunt parcările, drumurile de acces, spatiile de joacă sau reţelele tehnice.

  Persoană responsabilă: Vasile Colot, tel. (022) 22-22-34, e-mail. vcolot@dgaurf.md.

  Termenul-limită pentru prezentarea recomandărilor: 15.08-02.09.2019.