• Prima   /  Transparența   /  Consultări publice  /  Anunț privind inițierea elaborării proiectului Regulamentului „Cu privire la procedurile de furnizare a documentelor și informațiilor oficiale, deținute de către Aparatul Primăriei municipiului Chișinău"

  Anunț privind inițierea elaborării proiectului Regulamentului „Cu privire la procedurile de furnizare a documentelor și informațiilor oficiale, deținute de către Aparatul Primăriei municipiului Chișinău"

   08.10.2019 17:25     

  Anunț de inițiere  

  În conformitate cu Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 „Privind transparența în procesul decizional", Legea nr. 982-XIV din 11.05.2000 „Privind accesul la informație", Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 967 din 09.08.2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional", dispoziția Primarului General interimar nr. 403-d din 14.06.2019 „Cu privire la informarea publicului despre inițierea elaborării proiectelor de acte normative de interes public în cadrul autorităților administrației publice municipale", Primăria municipiului Chișinău anunță inițierea elaborării proiectului Regulamentului „Cu privire la procedurile de furnizare a documentelor și informațiilor oficiale deținute de către Aparatul Primăriei municipiului Chișinău".

  Proiectul Regulamentului urmează să includă condițiile, procedurile, căile și modul de realizare de către persoanele fizice și juridice interesate a accesului la documentele și informațiile oficiale deținute de către Aparatul Primăriei municipiului Chișinău, precum și drepturile și obligațiile funcționarilor responsabili de furnizarea documentelor și informațiilor oficiale.

  În vederea eficientizării elaborării proiectului Regulamentului, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor părților interesate prin prezentarea propunerilor,

  care urmează a fi transmise până la data de 29 octombrie 2019, în format electronic, la adresa: tatiana.bordiniuc@pmc.md.

  Persoana de contact: Tatiana Bordiniuc, specialist principal, Direcția administrație publică locală, tel.: 022 225 529.