• Prima   /  Transparența   /  Consultări publice  /  Anunț privind consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar persoanelor defavorizate din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele energetice”

  Anunț privind consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar persoanelor defavorizate din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele energetice”

   24.10.2019 10:33     

  ANUNŢ-TIP

  privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

  Direcţia generală locativ - comunală şi amenajare iniţiază, începînd cu data de 24.10.2019, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar persoanelor defavorizate din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele energetice".

  Scopul proiectului este reglementarea modului de acordare a ajutorului financiar persoanelor defavorizate din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele energetice.

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este susținerea persoanelor defavorizate din municipiul Chișinău.

  Prevederile de bază ale proiectului sunt aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar persoanelor defavorizate din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele energetice.

  Beneficiarii proiectului de decizie sînt persoanele defavorizate din municipiul Chișinău, care au un venit global mediu lunar per persoană mai mic de 3000 lei.

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt stabilirea modului de acordare a ajutorului financiar persoanelor defavorizate din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele energetice.

  Impactul estimat al proiectului de decizie este ajutorul financiar persoanelor defavorizate din municipiul Chișinău.

  Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: art. 8 din Legea Republicii Moldova nr. 397-XV din 16.10.2003 ,,Privind finanţele publice locale", art. 14 (3) şi art. 19 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,,Privind administraţia publică locală", art. 6 din Legea nr. 136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiul Chișinău".

  Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 13.11.2019, pe adresa str. M. Eminescu, 33 (Direcţia generală locativ - comunală şi amenajare, bir. 6, responsabil dna Liubovi Zimina, tel. 022-22-10-17) sau pe adresa electronică: dglca_mun_chisinau@mail.ru .

  Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar persoanelor defavorizate din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele energetice" este disponibil pe pagina web oficială  www.chișinău.md (Informații/Transparența decizională) sau la sediul Primăriei municipiului Chișinău, situată pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 83.

  Fișiere anexate:

  1. Proiectul deciziei "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar persoanelor defavorizate din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele energetice".

  2. Regulament privind acordarea ajutorului financiar persoanelor defavorizate din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele energetice.