• Prima   /  Transparența   /  Consultări publice  /  Anunț privind inițierea elaborării proiectului de decizie pentru completarea și modificarea Regulamentul privind întreţinerea animalelor de companie cu şi fără stăpân din municipiul Chişinău și a Regulamentului privind capturarea, transportarea, evidenţa şi îngrijirea câinilor şi a pisicilor fără supraveghere şi fără stăpân din municipiul Chişinău

  Anunț privind inițierea elaborării proiectului de decizie pentru completarea și modificarea Regulamentul privind întreţinerea animalelor de companie cu şi fără stăpân din municipiul Chişinău și a Regulamentului privind capturarea, transportarea, evidenţa şi îngrijirea câinilor şi a pisicilor fără supraveghere şi fără stăpân din municipiul Chişinău

   28.10.2019 12:05     

  Anunț de inițiere

  În conformitate cu Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 „Privind transparența în procesul decizional", Legea nr. 982-XIV din 11.05.2000 „Privind accesul la informație", Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 967 din 09.08.2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional", dispoziția Primarului General interimar nr. 403-d din 14.06.2019 „Cu privire la informarea publicului despre inițierea elaborării proiectelor de acte normative de interes public în cadrul autorităților administrației publice municipale", Direcția generală locativ - comunală și amenajare anunță inițierea elaborării proiectului de decizie pentru completarea și modificarea Regulamentul privind întreţinerea animalelor de companie cu şi fără stăpân din municipiul Chişinău și a Regulamentului privind capturarea, transportarea, evidenţa şi îngrijirea câinilor şi a pisicilor fără supraveghere şi fără stăpân din municipiul Chişinău.

  Modificările prezentelor regulamente au drept scop ajustarea structurală a documentelor de reglementare, pentru o mai bună eficiență în estimarea impactului proiectului de decizie privind creșterea responsabilității deținătorilor de animale.

  În vederea eficientizării elaborării modificărilor de regulamente, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor părților interesate prin prezentarea propunerilor, care urmează a fi transmise până la data de 16 noiembrie 2019, în format electronic, la adresa: regulament.22decembrie@gmail.com

  Persoana de contact: Vasile Efros, Direcția generală locativ -comunală și amenajare, tel. (022) 242501, (022) 241190.

  Anexă: Decizia nr. 4/4 din 17 septembrie 2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind întreţinerea animalelor de companie cu şi fără stăpân în municipiul Chişinău şi a Regulamentului privind capturarea, transportarea, evidenţa şi îngrijirea câinilor şi a pisicilor fără supraveghere şi fără stăpân din municipiul Chişinău''