• Prima   /  Transparența   /  Consultări publice  /  Anunț privind consultarea publică a proiectului de dispoziție „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de furnizare a documentelor și informațiilor oficiale deținute de către Aparatul Primăriei municipiului Chișinău”.

  Anunț privind consultarea publică a proiectului de dispoziție „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de furnizare a documentelor și informațiilor oficiale deținute de către Aparatul Primăriei municipiului Chișinău”.

   30.10.2019 16:56     

   

  ANUNŢ

  privind organizarea consultării publice

  Primăria municipiului Chișinău iniţiază, începând cu data de 30 octombrie 2019, consultarea publică a proiectului de dispoziție a Primarului General „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de furnizare a documentelor și informațiilor oficiale deținute de către Aparatul Primăriei municipiului Chișinău".

  Scopul proiectului - sporirea gradului de transparență prin asigurarea accesului la informațiile privind activitatea Aparatului Primăriei municipiului Chișinău, în condițiile legii.

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de dispoziție - elaborarea și aprobarea Regulamentului ,,Privind procedurile de furnizare a documentelor și informațiilor oficiale deținute de către Aparatul Primăriei municipiului Chișinău" care stabilește procedurile interne de examinare a cererilor de acces la documentele și informațiile oficiale și furnizarea acestora.

  Prevederile de bază ale proiectului - vizează condițiile, procedurile, căile și modul de realizare de către persoanele fizice și juridice interesate a accesului la documentele și informațiile oficiale deținute de către Aparatul Primăriei municipiului Chișinău, precum și obligațiile și drepturile funcționarilor responsabili de furnizarea documentelor și informațiilor oficiale.

  Beneficiarii proiectului de dispoziție - solicitanții de informații și Aparatul Primăriei municipiului Chișinău (ca furnizor de informații).

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării dispoziției supuse consultării publice - organizarea și gestionarea unui sistem de informare activ și pasiv pentru solicitanții de informații.

  Impactul estimat al proiectului de dispoziție - asigurarea eficienței procesului de informare a cetățenilor cu privire la activitatea Aparatului Primăriei municipiului Chișinău.

  Proiectul de dispoziție este elaborat în conformitate cu: prevederile Constituției Republicii Moldova, Codului administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018, Legii nr. 982/2000 ,,Privind accesul la informație", Legii nr. 158/2008 ,,Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public", Legii nr. 25/2008 ,,Privind Codul de conduită a funcționarului public", Legii nr. 239/2008 ,,Privind transparența în procesul decizional", Legii nr. 133/2011 ,,Privind protecția datelor cu caracter personal", Legii nr. 100/2017 „Privind actele normative".

  Recomandările pe marginea proiectului de dispoziție supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 19 noiembrie 2019, pe adresa electronică: tatiana.bordiniuc@pmc.md sau pe adresa Primăriei municipiului Chișinău: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD 2012, Direcția administrație publică locală.

  Proiectul dispoziției „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de furnizare a documentelor și informațiilor oficiale deținute de către Aparatul Primăriei municipiului Chișinău" este disponibil pe pagina oficială www.chisinau.md sau la sediul Primăriei municipiului Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, Direcția administrație publică locală (biroul 57). 

   

   

  Fișiere anexate: