• Prima   /  Transparența   /  Consultări publice  /  Anunț privind inițierea elaborării proiectului de decizie pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico-Sanitare Publice Asociația Medicală Teritorială Rîșcani (IMSP AMT Rîșcani)

  Anunț privind inițierea elaborării proiectului de decizie pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico-Sanitare Publice Asociația Medicală Teritorială Rîșcani (IMSP AMT Rîșcani)

   05.11.2019 12:16     

  Anunț de inițiere

  În conformitate cu Legea nr.239-XVI din 13.11.2008 " Privind transparența în procesul decizional", Legea nr.982-XIV din 11.05.2000 " Privind accesul la informație", Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.967 din 09.08.2016 "Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional", dispoziția Primarului General interimar nr.403-d din 14.06.2019 "Cu privire la informarea publicului despre inițierea elaborării proiectelor de acte normative de interes public în cadrul autorităților administrației publice municipale, Instituția Medico-Sanitară  Publică Asociațiai Medicală Teritorială Rîșcani anunță inițierea elaborării proiectului de decizie pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico-Sanitare Publice Asociația Medicală Teritorială Rîșcani (IMSP AMT Rîșcani).

  Regulamentul de organizare și funcționare a Instituției Medico-Sanitare Publice Asociației Medicală Teritorială Rîșcani are drept scop reglementarea activității IMSP AMT Rîșcani îndreptată spre ameliorarea sănătății populației prin dezvoltarea și fortificarea continuă a medicinii primare și a celei specializate de ambulator, cu prioritizarea măsurilor de prevenire  a maladiilor în rîndul populației  din sectorul Rîșcani din municipiu Chișinău.

   În vederea aprobării Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico-Sanitare Publice Asociației Medicală Teritorială Rîșcani (IMSP AMT Rîșcani), solicităm respectuos, implicarea activă a tuturor părților interesate prin prezentarea propunerilor, care urmează a fi transmise pînă la date de 21 noiembrie 2019, în format electronic, la adresa: amtriscani@ms.md

  Persoana de contact: Ludmila Corceac, vicedirector IMSP AMT Rîșcani, tel:022 497884.