• Prima   /  Transparența   /  Consultări publice  /  ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobare, într-o nouă redacţie, a Regulamentului privind stabilirea şi acordarea ajutorului material persoanelor/familiilor devalorizate din municipiul Chişinău”

  ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobare, într-o nouă redacţie, a Regulamentului privind stabilirea şi acordarea ajutorului material persoanelor/familiilor devalorizate din municipiul Chişinău”

   11.11.2019 11:05     

  Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate, iniţiază începând cu data de 11.11.2019, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobare, într-o nouă redacţie, a Regulamentului privind stabilirea şi acordarea ajutorului material persoanelor/familiilor devalorizate din municipiul Chişinău”.

  Scopul proiectului este susţinerea financiară a persoanelor şi familiilor defavorizate.

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie constă în reglementarea detaliată a modului de stabilire şi acordare a ajutorului material, reflectarea multiaspectuală a procedurilor de lucru şi modificarea componenţei Comisiei de stabilire şi acordare a ajutorului material din formă nominală în formă titulară.

  Prevederile de bază ale proiectului sunt: categoriile de persoane cu dreptul de a beneficia de ajutor material, modul de acordare a ajutorului material (în baza cererii şi prin intermediul programelor municipale cu destinaţii speciale, activitatea comisiei municipale pentru stabilirea şi acordarea ajutorului material, modul de finanţare şi darea de seamă, etc.).

  Beneficiarii proiectului de decizie sunt locuitorii municipiului Chişinău, încadraţi în următoarele categorii:

  1.     persoanele care au atins vârsta necesară pentru stabilirea pensiei, conform legislației în vigoare;

  2.     persoanele încadrate în grade de dizabilitate şi inapte de muncă;

  3.     persoanele defavorizate în cazuri de îmbolnăvire gravă (boli incurabile, tratament chirurgical costisitor, etc.);

  4.     persoanele solitare, beneficiari ai Serviciului îngrijire socială la domiciliu, de Sfintele Sărbători de Paşti;

  5.     persoanele cu deficienţe de auz, de Ziua Internaţională a persoanelor cu deficienţe de auz;

  6.     pensionarii în etate, de Ziua Internaţională a oamenilor în etate;

  7.     persoanele cu dizabilităţi de vedere, de Ziua Internaţională a persoanelor cu deficienţe de vedere;

  8.     persoanele cu dizabilităţi, de Ziua Internaţională a persoanelor cu dizabilităţi;

  9.     alte persoane incluse în programe municipale cu destinaţie specială, potrivit deciziilor Consiliului municipal Chişinău şi deciziilor Comisiei municipale pentru stabilirea şi acordarea ajutorului material.

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: crearea cadrului normativ necesar bunei funcționări a activităţii Direcţiei şi facilitarea accesului persoanelor/familiilor defavorizate din municipiul Chişinău la măsurile de asistenţă socială.

  Impactul estimat al proiectului de decizie: susţinerea materială şi directă a persoanelor/familiilor afectate de sărăcie sau aflate în condiţii deosebit de dificile, pe care nu le pot depăşi de sine stătător.

  Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003, Legea Republicii Moldova nr. 136 din 17 iunie 2016 „Privind statutul municipiului Chișinău" şi Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală". În procesul de elaborare au fost studiate actele normative şi literatura de specialitate ce vizează modul de acordare a prestaţiilor sociale, care reprezintă o formă de asistenţă socială.

  Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 29.11.2019, pe adresa dnei Marina Buga, pe adresa electronică marina.buga.dgas@cmc.md, la numărul de telefon 022-227215 sau pe adresa str. Bucureşti nr. 53, secţia monitorizare, evaluare şi planificare strategică din cadrul DGASS.

  Proiectul deciziei „Cu privire la aprobare, într-o nouă redacţie, a Regulamentului privind stabilirea şi acordarea ajutorului material persoanelor/familiilor devalorizate din municipiul Chişinău" şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md şi la sediul Direcţiei asistenţă socială şi sănătate, situat pe str. Bucureşti nr. 53.

  Anexă:

  1.     Proiectul de decizie;

  2.     Proiectul Regulamentului;

  3.     Nota informativă a proiectului