• Prima   /  Transparența   /  Consultări publice  /  Anunț de inițiere a consultării publice privind elaborarea proiectului de decizie pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico - Sanitare Publice Asociația Medicală Teritorială Botanica

  Anunț de inițiere a consultării publice privind elaborarea proiectului de decizie pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico - Sanitare Publice Asociația Medicală Teritorială Botanica

   04.12.2019 13:55     

  În conformitate cu Legea nr.239-XVI din 13.11.2008"Privind transparența în procesul decizional", Legea nr.982-XIV din 11.05.2000 "Privind accesul la informație", Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.967 din 09.08.2016 "Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional", dispoziția Primarului General interimar nr.403-d din 14.06.2019 "Cu privire la informarea publicului despre inițierea elaborării proiectelor de acte normative de interes public în cadrul autorităților administrației publice municipale, Instituția Medico - Sanitară Publică Asociația Medicală Teritorială Botanica anunță inițierea elaborării proiectului de decizie pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico - Sanitare Publice Asociația Medicală Teritorială Botanica (IMSP AMT Botanica).

  Regulamentul de organizare și funcționare a Instituției Medico - Sanitare Publice Asociația Medicală Teritorială Botanica are drept scop reglementarea activității IMSP AMT Botanica, îndreptată spre ameliorarea sănătății populației, prin dezvoltarea și fortificarea continuă a medicinii primare și a celei specializate de ambulator, cu prioritizarea măsurilor de prevenire a maladiilor în rândul populației din sectorul Botanica din municipiu Chișinău.

  În vederea aprobării Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico - Sanitare Publice Asociația Medicală Teritorială Botanica (IMSP AMT Botanica), solicităm respectuos, implicarea activă a tuturor părților interesate prin prezentarea propunerilor, care urmează a fi transmise până la data de 24 decembrie 2019, în format electronic sau la adresa: amtbotanica@ms.md.

  Persoana de contact: Liliana Petcu, juristconsult IMSP AMT Botanica, tel:022 52-80-89.