• Prima   /  Transparența   /  Consultări publice  /  ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico-sanitare Publice Asociației Medicală Teritorială Râșcani (IMSP AMT Râșcani)”

  ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico-sanitare Publice Asociației Medicală Teritorială Râșcani (IMSP AMT Râșcani)”

   06.12.2019 15:11     

   

  ANUNȚ

   privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico-sanitare Publice Asociației Medicală Teritorială Râșcani (IMSP AMT Râșcani)

   

  Instituția Medico- Sanitară Publică Asociația Medicală Teritorială Râșcani iniţiază, începând cu data de 06 decembrie 2019, consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico-sanitare Publice Asociației Medicală Teritorială Râșcani (IMSP AMT Râșcani).

  Scopul proiectului este  aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico-Sanitare Publice Asociației Medicală Teritorială Râșcani (IMSP AMT Râșcani).

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este aprobarea cadrului juridic de reglementare a activității de organizare și funcționare a Instituției Medico-Sanitare Publice Asociației Medicală Teritorială Râșcani (IMSP AMT Râșcani).

  Prevederile de bază ale proiectului sînt: aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico-Sanitare Publice Asociației Medicală Teritorială Râșcani (IMSP AMT Râșcani).

  Beneficiar al proiectului de decizie este Instituția Medico-Sanitară Publică Asociația Medicală Teritorială Râșcani (IMSP AMT Râșcani).

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt elaborarea cadrului normativ-legal de reglementare a activității  IMSP AMT Râșcani.

  Impactul estimat al proiectului de decizie : Proiectul va avea un impact semnificativ în desfășurarea activității Asociației medicale și va fi un suport substanțial pentru ameliorarea sănătăţii populaţiei prin dezvoltarea şi fortificarea continuă a medicinii primare şi a celei specializate de ambulator, cu prioritizarea măsurilor de prevenire a maladiilor în rândul populaţiei din sectorul Râșcani, din municipiul Chişinău.

  Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, În conformitate cu Legea nr.239-XVI din 13.11.2008 ,,Privind transparența în procesul decizional", Legea nr.982-XIV din 11.05.2000 ,,Privind accesul la informație", Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.967 din 09.08.2016 ,,Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional", dispoziția Primarului General interimar nr. 403-d din 14.06.2019 ,,Cu privire la informarea publicului despre inițierea elaborării proiectelor de acte normative de interes public în cadrul autorităților administrației publice municipale prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare

  şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

  Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 26 decembrie 2019 pe adresa dnei E. Rotari, pe adresa electronică: elena.rotari@ms.md, tel.: 079473977 și dnei Ludmila Corceac, pe adresa electronică: ludmila.corceac@ms.md, la numărul de telefon: 0(22)49-78-84 sau pe adresa: str. Alecu Russo 11, mun. Chișinău, MDF 2068.

  Proiectul deciziei cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico-Sanitare Publice Asociației Medicală Teritorială Râșcani şi nota informativă sînt disponibile pe pagina web oficială  a Primăriei municipiului Chișinău: www.chisinau.md.