• Prima   /  Transparența   /  Consultări publice  /  Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la demontarea însemnelor funerare instalate neautorizat din spațiul public"

  Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la demontarea însemnelor funerare instalate neautorizat din spațiul public"

   18.12.2019 11:24     

  ANUNŢ

  privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

  Comisia pentru gospodăria locativ-comunală a Consiliului municipal Chișinău iniţiază, începând cu data de 18.12.2019, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la demontarea însemnelor funerare instalate neautorizat din spațiul public".

  Scopul proiectului este demontarea însemnelor funerare instalate neautorizat.

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este dea oferi orașului un aspect estetic frumos și a respecta recomandările CALM și a Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove.

  Prevederile de bază ale proiectului sânt considerarea ilegală a însemnelor funerare instalate ilegal.

  Beneficiarii proiectului de decizie sânt locuitorii municipiului Chișinău.

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt evacuarea tuturor însemnelor funerare instalate neautorizat.

  Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare Legea monumentelor de for public nr.192 din 30.09.2011 art. 6(4).

  Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 15.01.2020, pe adresa dnei/dl Ivanov Dumitru, pe adresa electronică: cmcplatformada@gmail.com, ivanovdumitru2@gmail.com, la numărul de telefon 068962026, sau pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, bir.18.

  Proiectul deciziei „Cu privire la demontarea însemnelor funerare instalate neautorizat din spațiul public" şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  www.chisinau.md/transparentadecizionala/consultaripublice sau la sediul Primăriei municipiului Chișinău, situat pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, bir.18.

   

   

  Fișiere anexate: