• Prima   /  Transparența   /  Consultări publice  /  ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație, decât cea locativă – proprietate municipală (în redacție nouă)”

  ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație, decât cea locativă – proprietate municipală (în redacție nouă)”

   07.09.2020 16:05     

  Direcția generală economie, reforme și relații patrimoniale a Consiliului municipal Chișinău iniţiază, începînd cu data de 07.09.2020 consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație, decât cea locativă – proprietate municipală (în redacție nouă)” . 

  Scopul proiectului este eficientizarea modului de administrare și gestionare a proprietății publice municipale. 

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este asigurarea implementării procedurilor și regulilor noi în procesul de gestionare și administrare a proprietății publice municipale.  

  Prevederile de bază ale proiectului sînt reflectate în Nota de argumentare anexată la proiectul de decizie.  

  Beneficiarii proiectului de decizie sînt reflectate în Nota de argumentare anexată la proiectul de decizie.  

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt reflectate în Nota de argumentare anexată la proiectul de decizie.  

  Impactul estimat al proiectului de decizie este eficientizarea modului de administrare și gestionare a proprietății publice municipale

  Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu:  art. 9 din Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr. 121/ 2007, art. 6 alin (2), pct.1 lit. b) și pct. 3) lit. b), c), d) din Legea privind statutul municipiului Chișinău nr. 136/ 2016, art. 14 alin. (2) lit. b), c), d), art. 19 alin. (4) şi art. 77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/ 2006. 

  Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 22.09.2020 pe adresa dnei/dl Roman VITIUC, pe adresa electronică: roman.vitiuc@pmc.md, la numărul de telefon 022 22-63-38 sau pe adresa: MD – 2012, mun. Chișinău, str. Columna, 106. 

   

  Fișiere anexate:

  - Nota informativă

  - Proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație, decât cea locativă – proprietate municipală (în redacție nouă)”  

  Tabelul divergenților

   

   

   

   

   

   

  Fișiere anexate: