• Prima   /  Transparența   /  Consultări publice  /  ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la operare de modificări în statul de personal al Serviciului social „Echipa Mobilă”

  ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la operare de modificări în statul de personal al Serviciului social „Echipa Mobilă”

   12.11.2020 15:54     

  Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate, iniţiază începând cu data de 12.11.2020, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la operare de modificări în statul de personal al Serviciului social „Echipa Mobilă”.

  Scopul proiectului este: dezvoltarea Serviciului social „Echipa Mobilă” instituit în cadrul Direcţiei generale asistenţă socială şi sănătate. 

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: derivă din numărul mare de solicitări/cereri depuse şi capacitatea limitată de soluţionare ale acestora.

  Prevederile de bază ale proiectului sunt: extinderea Serviciului social „Echipa Mobilă”, prin majorarea statului de personal cu 5 unităţi de personal necesare pentru desfăşurarea eficientă a procesului de prestate a serviciului: manager de caz – 1, psiholog – 1, kinetoterapeut – 2 şi şofer cl. I – 1.

  Beneficiarii proiectului de decizie sunt: persoane adulte cu dizabilităţi severe şi accentuate care necesită asistenţă socială şi suport la domiciliul, în baza nevoilor identificate.

   Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: creşterea gradului de accesibilitate a Serviciului, soluţionarea cazurilor aflate în aşteptare, îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarilor, creşterea gradului de autonomie personală, de prevenire a instituţionalizării şi incluziune socială.

  Impactul estimat al proiectului de decizie: dezvoltarea abilităţilor beneficiarilor pentru o viaţă independentă în comunitate;

  Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2011 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipă Mobilă” şi a Standardelor minime de calitate”, Legii nr. 270/2018 „Privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”, deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 5/6 din 30.05.2013 ,,Privind instituirea Serviciului social ,,Echipă Mobilă” pe lângă Direcţia generală asistenţă socială”, Legii nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”, Legii nr. 436/2006 „Privind administrația publică locală”, Hotărârii de Guvern nr. 100 din 22.12.2017 „Cu privire la actele normative”.

  Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 27.11.2020, pe adresa dnei Marina Buga: marina.buga.dgas@cmc.md, la numărul de telefon 022-275209 sau pe adresa str. Bucureşti nr. 35, secţia monitorizare, evaluare şi planificare strategică din cadrul DGASS.

  Proiectul deciziei menţionate şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială a Direcţiei generale asistenţă socială www.dgass.md, a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md, platforma guvernamentală: particip.gov.md și la sediul Direcţiei, situat pe str. Bucureşti nr. 35.

  Materiale anexate:

  1.     Nota informativă a Direcţiei. 

  2.     Proiectul de decizie.