• Prima   /  Transparența   /  Consultări publice  /  ANUNȚ cu privire la organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Despre aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire şi plată a ajutorului material unic adresat unor categorii de familii din municipiul Chişinău”

  ANUNȚ cu privire la organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Despre aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire şi plată a ajutorului material unic adresat unor categorii de familii din municipiul Chişinău”

   07.12.2020 14:54     

   

  Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate, organizează începând cu data de 07.12.2020, consultarea publică a proiectului de decizie „Despre aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire şi plată a ajutorului material unic adresat unor categorii de familii din municipiul Chişinău”.

  Scopul proiectului este: asigurarea unui sprijin financiar minim la naşterea copiilor.

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: este condiţionată de necesitatea reglementării modului de stabilire şi plată a ajutorului material unic, întru realizarea programului municipal de susţinere financiară a unor categorii de familii la naşterea copiilor.

  Prevederile de bază ale proiectului sunt: Prin prezentul proiect de decizie se propune aprobarea Regulamentului, structurat în 5 capitole, care reglementează modul de stabilire şi plată a ajutorului material unic, adresat unor categorii de familii din municipiul Chişinău.

  Beneficiarii proiectului de decizie sunt: familiile cu domiciliul sau cu reşedinţa obligatorie în municipiul Chişinău:

   1) familiile cu copii, pentru naşterea celui de-al treilea copil şi următorilor copii născuţi în aceste familii

  2) familiile defavorizate pentru naşterea fiecărui copil (începând cu primul).

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: crearea cadrului normativ necesar bunei funcționări a activităţii Direcţiei şi facilitarea accesului familiilor din municipiul Chişinău la măsurile de asistenţă socială.

  Impactul estimat al proiectului de decizie: susţinerea materială şi directă a familiilor şi respectiv, precum şi susţinerea natalităţii.

   Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea asistenţei sociale nr. 547/2003, Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”, Legea nr. 436/2006 „Privind administrația publică locală”, Hotărârea de Guvern nr. 100 din 22.12.2017 „Cu privire la actele normative”.

  Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 28.12.2020, pe adresa dnei Marina Buga: marina.buga.dgas@cmc.md, la numărul de telefon 022-275209 sau pe adresa str. Bucureşti nr. 35, Secţia monitorizare, evaluare şi planificare strategică din cadrul DGASS.

   Materiale anexate