• Prima   /  Transparența   /  Consultări publice  /  ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie cu privire la aprobarea Regulamentului auto de călători și bagaje pe teritoriul municipiului Chișinău

  ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie cu privire la aprobarea Regulamentului auto de călători și bagaje pe teritoriul municipiului Chișinău

   14.11.2022 17:00     

  Direcția generală transport public și căi de comunicație iniţiază, începînd cu data de 16.11.2022 consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la aprobarea Regulamentului auto de călători și bagaje pe teritoriul municipiului Chișinău.

  Scopul proiectului: Ajustarea normelor și regulilor care reglementează activitatea transportului public de călători pe teritoriul municipiului Chișinău, în conformitate cu legislația în vigoare din domeniu.

  Prevederile de bază ale proiectului: Ajustarea reglementării organizării activității rutelor regulate de pasageri pe teritoriul municipiului Chișinău la legislația din domeniu, stabilirea regulilor de călătorie cu tranportul public municipal și condițiilor de contractare a serviciilor de transport public.

   Beneficiarii proiectului: Primăria municipiului Chișinău și Direcția generală transport public și căi de comunicație

   Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice:

  · Ajustarea actelor normative locale la actele legislative și normative naționale în vigoare;  

  · Stabilirea regulilor de călătorie în transportul public de călători;

  · Îmbunătățirea calității serviciilor de transport public și condițiilor de transportare a călătorilor;

  · Reglementarea condițiilor de contractare a serviciilor de transport public.

  Impactul estimat al proiectului: Îmbunătățirea condițiilor de activitate a transportului public și de prestare a serviciilor de trnsport de călători în municipiul Chișinău.

  Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea nr.136/2016 și Legea nr. 436-XVI/2006

  Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 05.12.2022, pe adresa DGTPCC, pe adresa electronică: dirtrans@pmc.md, la numerele de telefon 022-204-687, 022-204-680 și 022-204-662 sau pe adresa: or. Chișinău, str. S. Lazo, 18 (cu mențiunea REGULAMENTUL TRANSPORTURILOR AUTO DE CĂLĂTORI ȘI BAGAJE).

  Proiectul de decizie, proiectul de Regulament şi nota informativă  sînt disponibile pe pagina web oficială  www.chisinau.md , www.dgtpcc.md sau la sediul: Direcției generale transport public și căi de comunicație, situat pe adresa: or. Chișinău, str. S. Lazo, 18

   Materiale aferente:

  - Nota informativă

  - Proiect de decizie

  - Regulament

  - Anexă la regulament

  - Anexă la regulament