• vezi mai mult
  Lansarea Centrului de Tineret Chișinău   
  Suspendarea traficului rutier pe str. Mitropolit Varlaam   
 • Prima   /  Presa   /  Comunicate de presă  /  Raport privind monitoringul financiar al întreprinderilor municipale și societăților pe acțiuni

  Raport privind monitoringul financiar al întreprinderilor municipale și societăților pe acțiuni

   03.12.2018    446 Accesări    

  Direcția generală finanțe a prezentat luni, în cadrul ședinței operative a Primăriei Chișinău, rezultatele monitoringului financiar al activităților economice a întreprinderilor municipale și societăților pe acțiuni pentru semestrul I al anului 2018.

  Entitățile evaluate financiar sunt cele 56 întreprinderi municipale cu capitalul social și suplimentar, 16 instituţii medico-sanitare publice,1 întreprindere municipală de prestare a serviciilor medicale și 13 societăţi comerciale, în care Consiliul municipal Chișinău deține cote-părți în capitalul social.

  Conform datelor prezentate de întreprinderile municipale și instituțiile medico-sanitare publice, valoarea totală a activelor la situația din 30.06.2018, a constituit 4,05 miliarde lei şi s-a diminuat pe parcursul semestrului I al anului curent cu 105 milioane lei sau cu 2,5 %.  

  În perioada de referință, analiza informațiilor prezentate de către societățile pe acțiuni denotă că doar câteva entități economice de prestări servicii au înregistrat creșteri ale cifrei de afaceri.

  De asemenea, în raport se menționează că majoritatea entităților sunt într-o situație economico-financiară precară: 22 întreprinderi municipale de gestionare a fondului locativ aflate în proces de insolvabilitate sau faliment, iar 14 întreprinderi municipale, 8 instituții medico-sanitare publice și o societate pe acțiuni au înregistrat în semestrul I al anului 2018 un rezultat negativ din activitate.

  La capitolul recomandări, Direcția generală finanțe propune revizuirea și actualizarea de către conducătorii întreprinderilor municipale a statutelor acestora, lichidarea sau reorganizarea unor entități ineficiente, precum și inițierea măsurilor urgente în vederea redresării situației financiare a unor entități și societăți pe acțiuni.