• Prima   /  Presa   /  Comunicate de presă  /  Anunț privind informarea populației despre prevederile Studiului de justificare în vederea fundamentării iniţierii Planului urbanistic zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor Academiei - Gh. Asachi - Sprâncenoaia - șos. Hâncești, elaborat de „Irgo Line" S.R.L., la solicitarea ,,Crizantema" S.R.L.

  Anunț privind informarea populației despre prevederile Studiului de justificare în vederea fundamentării iniţierii Planului urbanistic zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor Academiei - Gh. Asachi - Sprâncenoaia - șos. Hâncești, elaborat de „Irgo Line" S.R.L., la solicitarea ,,Crizantema" S.R.L.

   07.07.2021 08:00    1797 Accesări    

  În conformitate cu dispoziția viceprimarului municipiului Chișinău nr. 117-d din 22.03.2021, prevederile deciziei nr. 2/28 din 02.04.2021 „Cu privire la stabilirea unor norme obligatorii la elaborarea şi prezentarea spre aprobare Consiliului Municipal Chişinău a planurilor urbanistice zonale şi de detaliu", Legea 239/2008 ,,Privind transparența în procesul decizional", Legea nr. 982/200 ,,Privind accesul la informație", Primăria municipiului Chișinău anunță publicul despre prevederile studiului de justificare ,,În vederea fundamentării iniţierii Planului urbanistic zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor Academiei - Gh. Asachi - Sprâncenoaia - șos. Hâncești".

  În vederea întemeierii oportunității elaborării documentației de urbanism, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor părților interesate prin prezentarea propunerilor, care urmează a fi transmise până la data de 28.07.2021, în format electronic, la adresa: dgaurf@cmc.md.

  În baza propunerilor recepționate și sistematizate de către Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare, Studiul de justificare urmează a fi definitivat și prezentat Consiliului arhitectural-urbanistic al municipiului Chișinău pentru emiterea avizului respectiv, care după caz va servi temei pentru emiterea dispoziției Primarului General privind inițierea elaborării Planului urbanistic zonal și eliberarea certificatului de urbanism pentru proiectarea documentației de urbanism. Persoana responsabilă: Aliona Dediu, telefon de contact - 022-22-12-26. 

  Materiale aferente