• Prima   /  Presa   /  Comunicate de presă  /  Aprobarea Regulamentului de comerț local al municipiului Chișinău, în redacție nouă

  Aprobarea Regulamentului de comerț local al municipiului Chișinău, în redacție nouă

   06.01.2022 11:45    458 Accesări    

  Primăria municipiului Chișinău informează că recent a fost aprobat Regulamentul de comerț local al municipiului Chișinău, în redacție nouă, iar documentul este publicat pe pagina web oficială a municipalității, www.chisinau.md.

  Necesitatea aprobării unui nou regulament de comerț local a fost motivată de Legea nr. 17/2021, în vigoare din 02.10.2021, prin care au fost operate modificări la Legea cu privire la comerțul interior nr. 231 din 23.09.2010.

  Astfel, întru aducerea în concordanță a cadrului normativ în domeniul comerțului la nivelul municipiului Chișinău cu noile prevederi ale Legii, Consiliul municipal Chișinău a aprobat decizia nr. 15/14 din 29.12.2021.

  Aprobarea Regulamentului de comerț local al municipiului Chișinău a pornit de la necesitatea realizării Planului de Implementare a Conceptului privind desfășurarea comerțului ambulant stradal în orașul Chișinău, aprobat anterior prin decizia CMC nr. 12/1 din 23.07.2020.

  Regulamentul descrie procedura de depunere a notificării privind inițierea activității de comerț pe teritoriul municipiului Chișinău, modalitatea de amplasare a unităților de comerț ambulant pe teritoriul orașului, atât pe terenuri proprietate a municipiului Chișinău, precum și pe alte terenuri.

  În aceeași ordine de idei, întru stimularea dezvoltării unui comerț organizat și modern, protecției vieții, sănătății, securității și intereselor economice și sociale ale cetățenilor, protejării drepturilor consumatorilor/cetățenilor precum și crearea unui aspect atractiv imaginii orașului, în Regulament sunt prevăzute interdicțiile şi cerințele de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău, inclusiv interdicţia de a desfăşura activităţi de comerţ sau anumite forme ale activităţii de comerţ, inclusiv comerţul ambulant.

  Astfel, comerțul ambulant se desfășoară prin intermediul unităților de comerț ambulant (UCA):

  -  în piețe;

  -  pe amplasamente; 

  - în cadrul târgurilor, iarmaroacelor, manifestărilor culturale, turistice, sportive şi al altor evenimente similare.

  Întru optimizarea numărului de unități de comerț ambulant amplasate pe străzile orașului și asigurarea unei concurențe libere în acest sens, se menține procedura stabilită anterior referitor la amplasarea unităților de comerț ambulant pe amplasamentele aprobate de către Consiliul municipal Chișinău, urmare a obținerii dreptului de amplasare a UCA în cadrul licitațiilor publice organizate de către PMC.

  Totodată, întru susținerea activităților comerciale de familie, municipalitatea a stabilit exceptații la amplasarea unităților de comerț ambulant care desfășoară activitate comercială, exclusiv, cu următorul sortiment de produse/servicii social importante:

  - pâine de până la 600 grame, colaci de până la 300 grame, fabricate din făină de calitatea I și II, produse de panificație și cofetărie de producție proprie;

  - de reparație a îmbrăcămintei;

  - de reparația a încălțămintei;

  - de confecționare a cheilor;

  - de colectare a maculaturii.