• vezi mai mult
  Proiectele de decizie pentru ședința CMC din 14 iunie 2018   
  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 7 februarie 2018   
 • Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 02.06.2016.

  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 02.06.2016.

   13.06.2016    2277 Accesări    

  Chestiuni propuse suplimentar pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului municipal Chişinău din 2 iunie 2016

  1. Cu privre la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 1/46-9 "Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Asociației Obștești Tenis Club "Profi - Sport" din str. Vasile Lupu"

  2.   Cu privire la delegarea împuternicirilor consilierilor municipali pentru reprezentarea intereselor Consiliului municipal Chișinău în instanțele de judecată

  3.  Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului municipal pe anul 2015

  4.     Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2016

  5.  Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2016 în lectura II

  7. Cu privire la stabilirea hotarelor spațiilor verzi 

  8.   Cu privire la inițierea examinării legalității de către Curtea Constituțională art. 26 și 55 din Legea 436, privind administrația publică locală 

  9. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea licitațiilor funciare cu strigare în municipiul Chișinău  

  10.    Cu privire la atribuirea în folosință a unor loturi de pământ pentru proiectarea și construirea unor obiective de infrastructură a medicinii de urgență de către IMSP "Centrul național de asistență medicală urgentă Prespitalicească"  

  11.     Cu privire la numirea  dnei Carmina Paladi  în funcția de Director al Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie 

  12.     Cu privire la numirea dlui Ștefan Calancea  în funcția de Director al Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal de copii nr. 1 

  13.     Cu privire la numirea dlui Ion Nogai în funcția de Director al Instituției Medico-Sanitare Publice Asociația Medicală Teritorială Botanica

  14.     Despre operarea de modificări în decizia CMC nr. 4/34 din 13 mai 2014"Cu privire la delegarea competenței" 

  15.    Cu privire la transmiterea unor fonduri fixe din gestiunea ÎM „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi" Consiliului orașului Vadul lui Vodă 

  16.    Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unor loturi de pământ în cartierul locativ din Calea Orheiului - str. Bucovinei angajaților Universității de Stat din Moldova. 

  17.     Cu privire la aprobarea listei angajaților Universității agrare de Stat din Moldova pentru care vor fi atribuite terenuri în vederea proiectării și construirii caselor de locuit particulare în cartierul locativ „Calea Orheiului - str. Bucovinei

  28.     Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Kiev , 6/1 li.A (parter) Agenție pentru ocuparea forței de muncă a municipiului Chișinău"

  34.     Cu privire la reglementarea panotajelor stradale

  39.  Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. N.M. Spătaru 13/3 (etajul 1) Societății cu Răspundere limitată ,,CONCIV-GARANT".