• vezi mai mult
 • Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  Proiecte de decizii pentru ședința Consiliului Municipal Chișinău din 03 noiembrie 2017

  Proiecte de decizii pentru ședința Consiliului Municipal Chișinău din 03 noiembrie 2017

   02.11.2017    26694 Accesări    

  1.     Cu privire la modificarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2017

  2.     Cu privire la reabilitarea drumului public M 21 Chișinău-Dubăsari Poltava (Ucraina) din șos. Balcani

  3.     Cu privire la protejarea spațiilor verzi de-a lungul străzii Calea Ieșilor municipiul Chișinău

  4.     Cu privire la aprobarea principiilor generale de implementare a sistemului de taxare electronică în transportul public din municipiul Chişinău

  5.     Cu privire la stabilirea hotarelor unor terenuri

  1.     Cu privire la stabilirea hotarelor unor terenuri, proprietate publica a statului (Mateevici)

  2.     Cu privire la stabilirea hotarelor terenului din bd. Cuza-Vodă, 8/1, proprietate publică a statului.

  6.     Despre delimitarea unui teren proprietate publică a statului din str. Pan Halippa (gestionar Î.S. ,,Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională")

  7.     Cu privire la stabilirea premiului anual persoanelor care dețin funcții de demnitate publică și funcționarilor publici din aparatul Primăriei municipiului Chișinău, preturilor de sector, direcțiilor generale și direcțiilor Consiliului municipal Chișinău

  8.     Cu privire la darea în arendă

  10.    Despre operarea unor modificări în decizia CMC nr 4/18-12 din 13.05.2014 "Cu privire la darea în arendă a unor loturi de pământ din bd. Decebal, 22/3 ÎI "DRÎGVALI-NATALI"

  14.   Cu privire la prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ din bd. Ștefan acela Mare și Sfânt, 194/1, Întreprinderii mixte "SISTEMI IMMOBILIARI MOLDO-ITALIANI" SRL

  15.   Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale Companiei (nerezidente) SEASTONE SYSTEMS LLP din str. Timiș, 34/3

  17.     Cu privire la restabilirea relațiilor funciare de arendă a lotului din str. Al. Marinescu cu firma de producție și comerț „CERES-B".

  18.     Cu privire la prelungirea termenului de arendă a lotului de pământ din str. Petricani, 17  Soietății pe acțiuni "DAAC Hermes"

  19.     Cu privire la reperfectarea relațiilor d arendă a unui lot de pământ din str. Burebista cu Întreprinderea de producție și comerț "ICAM" SA

  20.    Despre substituirea anexei nr. 2 la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 2/9 din 26.07.2016 "Despre aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor funciare în municipiul Chișinău"

  21.    Cu privire la numirea candidaturilor Ruslan Codreanu și Silvia Radu în funcția de viceprimar

  22.      Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune 

  23.     Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de asigurare cu accesorii pentru determinarea glicemiei la persoanele cu diabet zaharat procurate din sursele financiare ale bugetului local

  24.   Despre operarea unor modificări în decizia CMC nr.16/42-99 din 22.12.2004''Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi Instituției medico-sanitare publice ''Asociația Medicală Teritorială Botanica

  25.    Despre operarea unor modificări în decizia CMC nr.16/42-2 din 22.12.2004''Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Arhanghelul Mihail, 38  lit.A, O, P, R, Z, M, H (clădiri separate) Spitalului Clinic Municipal ''Sfăntul Arhanghelul Mihail''

   

  26.    Despre operarea unor modificări în decizia CMC nr.16/42-32 din 22.12.2004''Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Melestiu, 20 lit.A, B, V, E, Z, K, M, H, O (clădiri separate, subsol,parter) Instituției medico-sanitare publice 'Spitalului clinic municipal nr.1''

  27.  Cu privire la perspectiva dezvoltării Grădinii Zoologice a municipiului Chișinău.

  28.   Cu privire la organizarea alimentației copiilor aflați în serviciile de plasament din subordinea Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului pentru anul 2017