• vezi mai mult
  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 03 noiembrie 2022   
 • Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 7 februarie 2018

  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 7 februarie 2018

   02.02.2018 18:12    3729 Accesări    

  1.     Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chişinău.

  2.     Cu privire la operarea unor modificări în componența Comisiei juridice, pentru ordinea publică și activitatea administrației publice locale a Consiliului municipal Chișinău.

  3.  Cu privire la aprobarea Regulamentului privind bugetul civil în municipiul Chișinău

  4.     Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor direcții ale Consiliului municipal Chișinău (Direcția socio-ecologică si Direcția agricultură)

  9.     Cu privire la achiziționarea spațiului locativ 

  12.              Cu privire la aprobarea proiectului „Construcția rețelelor de contact din str. Columna, tronsonul cuprins între străzile Mitropolit G. Bănulescu Bodoni și Vasile Alecsandri"

  13.              Cu privire la aprobarea Contractului privind prestarea serviciilor publice de întreținere și reparație curentă a sistemului electronic de dirijare a circulației rutiere (semafoare) din municipiul Chișinău

  15.       Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de asigurare cu accesorii pentru determinarea glicemiei la persoanele cu diabet zaharat procurate din sursele financiare ale bugetului local

  16.              Cu privire la constatarea necesității schimbării terenului cu nr. cadastral 0100506045  cu un teren proprietate publică din domeniul privat  al municipiului Chișinău

  18.              Cu privire la recepționarea și transmiterea unor obiective (L.T.„George Meniuc")

  19.              Cu privire la casarea mijloacelor fixe (edificii) ale IMSP „Dispensarul municipal Dermato-Venerologic"

  20.                   Cu privire la îmbunătățirea condițiilor de transportare a pasagerilor de către Î.M. „Parcul urban de autobuze"

  21.              Cu privire la prelungirea termenului de desfășurare a concursului municipal deschis pentru elaborarea compoziției sculpturale „Grigore Vieru"

  22.              Cu privire la edificarea bustului "MARIA BIEȘU" în fața Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu" din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 152

  23.              Cu privire la autorizarea compoziției sculpturale, instalate pe Strada Pietonală Eugen Doga

  24.              Cu privire la autorizarea compoziției sculpturale, instalată în Parcul Valea Morilor

  25.              Despre modificarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr.11/2 din 12.11.2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului și componenței nominale a Comisiei pentru reglementarea urbonimicelor din Chișinău"

  26.              Cu privire la asigurarea stabilității terenului adiacent drumului M1 Chișinău-Leușeni-frontiera cu România, km 6+700

  30.   Cu privire la atribuirea în folosință a unui teren din bd. Decebal, 72/4 și 72/5 Asociația de Coproprietari în Condominiu nr. 55/580

  31.  Cu privire la includerea unor terenuri în intravilanul comunei Băcioi, municipiul Chișinău

  32Cu privire la prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ (cu numărul cadastral 0100520062) din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt Companiei pe acțiuni ,,SCANA" S.A. întru executarea hotărârii de judecată irevocabilă

  33. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă

  34. Cu privire la privatizarea terenului

  35. Despre operarea unor modificări

  36. Cu privire la aprobarea Planului urbanistic

  37. Despre excluderea imobilului

  38. Cu privire la transmiterea autoturismului

  39. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune

  40. Cu privire la darea în locațiune a încăperilor

   41. Despre operarea de modificări

  42. Cu privire la darea în folosință, prin contract de comodat, unele încăperi din bd. Traian, 17/3, 23/1 lit. A (etajul 1) și V. Belinski, 65 lit. A (01) A.O. "Organizația veteranilor din Republica Moldova"

  44Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 10/9 din 04.12.2014 "Cu privire la aprobarea Registrului monumentelor istorice de categorie locală din municipiul Chișinău  și reglementărilor privind criteriul de evaluare, utilizare și protejare a patrimoniului cultural construit de categorie locală"