• vezi mai mult
  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 03 noiembrie 2022   
 • Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 15 noiembrie 2018

  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 15 noiembrie 2018

   09.11.2018 17:31    3484 Accesări    

  1.   Cu privire la reorganizarea subdiviziunilor resurse umane din cadrul unor autorități municipale și constituirea Secției management al resurselor umane în cadrul Primăriei municipiului Chișinău. 

  3.     Cu privire la implementarea proiectului  Indicatoare cu obiective turistice

  4.     Cu privire la delegarea de împuterniciri 

  5.     Cu privire la reorganizarea prin transformare a Î.M. Direcția construcții capitale a Primăriei municipiului Chișinău în Direcția generală investiții capitale a Consiliului municipal Chișinău și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare

  6.    Despre abrogarea deciziei nr.6/25-2 din 19.12.2016 „Cu privire la atribuirea în folosință a unor loturi de pământ pentru proiectarea și construirea unor obiective de infrastructură a medicinii de urgență de către IMSP „Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească"

  7.     Cu privire la aprobarea actelor de inventariere a bunurilor imobile proprietate publică a municipiului Chișinău 

  8.     Cu privire la aprobarea funcțiilor autorităților publice locale și subdiviziunilor municipiului Chișinău ce oferă dreptul de a primi locuință de serviciu

  9.     Cu privire la numirea dlui Ghenadie Dubița în funcția de reprezentant al debitorilor-Întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ nr. 1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.8, nr.9, nr.10. nr.11, nr.12, nr.13, nr.14, nr.15, nr.16, nr.17, nr.18, nr.19, nr.20, nr.21, nr.22, nr.23, pe perioada procesului de insolvabilitate/faliment

  10.     Cu privire la reorganizarea, prin fuziune (contopire) a Întreprinderilor Municipale pentru Servicii Locative 

  11.      Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de semnarea unor contracte și a actelor aferente acestora în cadrul Proiectului „Eficiență energetică și izolare termică a clădirilor publice și a blocurilor locative din municipiul Chișinău"

  12.    Cu privire la transmiterea autoturismelor (2 unități) de la balanța DGTPCC la balanța Î.M.„RTEC" 

  13.     Cu privire la operarea unor modificări în decizia CMC nr.3/8 din 18.06.2018 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de călători pentru circulația în transportul public urban

  14.     Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului privind modul stabilirii și acordării de compensații unor categorii de persoane pentru călătoria în transportul public urban și suburban din municipiul Chișinău

  15.     Cu privire la stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de către Î.M. Parcul „Dendrariu"

  16.     Cu privire la recepționarea și transmiterea la balanță a obiectivului „Reconstrucția lacului de acumulare „Valea Morilor".

  17.    Cu privire la recepționarea și transmiterea la balanță a obiectivului „Reconstrucția lacului de acumulare „Valea Morilor", tranșa a IV-a (amenajarea parcului, scara) 

  18.     Cu privire la modificarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2018 

  19.     Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de formare și utilizare a mijloacelor Fondului de rezervă al municipiului Chișinău 

  20.    Cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru distribuirea mijloacelor financiare ale Fondului de rezervă al municipiului Chișinău 

  22.    Cu privire la stabilirea plății pentru folosirea ilegală a suprafețelor suplimentare de teren din proprietatea municipală. 

  23.   Cu privire la amplasarea unui teren de sport în hotarele Parcului „Valea Trandafirilor" 

  24.     Cu privire la executarea hotărârii de judecată irevocabile și prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ din Calea Ieșilor, 24 ( parcul „La Izvor''), Societății cu răspundere limitată „PAVLOMARIN''   

  25.    Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. A. Corobceanu, 19  

  26.    Cu privire la transmiterea loturilor 

   27.    Cu privire la expunerea la licitație funciara

  28.     Cu privire la stabilirea dreptului de proprietate municipală

  29.    Cu privire la prelungirea termenului de folosire a terenului

  31.    Cu privire la conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Chișinău dlui Iurie Colesnic  

  35.    Cu privire la acceptarea transmiterii în proprietatea municipiului Chișinău a unor încăperi din gestiunea Serviciului protecției civile și situațiilor excepționale al Ministerului Afacerilor Interne  

  36.    Cu privire la trecerea cheltuielilor de reparaţie capitală a bunului închiriat în contul chiriei Asociaţiei obşteşti „Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova 

  37.    Cu privire la desemnarea administratorilor imobilelor din str. Teilor, 7/2 și Kiev, 3a 

  38.    Cu privire la utilizarea toponimicului Chișinău de către S.R.L. ,Avia Invest" 

  39.    Cu privire la utilizarea toponimicului „Chișinău'' în marca de produs de către S.A. „Aroma” 

  40.      Cu privire la utilizarea toponimicului „Chișinău" în denumirea mărcii de către S.R.L. „Arena Națională"  

  41.       Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune 

  43.       Cu privire la darea în folosință

  44.       Cu privire la transmiterea unor încăperi nelocative din strada Eugen Doga, 4, din proprietatea publică a municipiului Chișinău în proprietatea publică a statului 

  45.      Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău