• vezi mai mult
  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 03 noiembrie 2022   
 • Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 05 februarie 2019

  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 05 februarie 2019

   01.02.2019 15:15    3834 Accesări    

  1.     Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat și crearea Centrului Municipal de Tineret

  2.    Despre substituirea anexei nr.1 la decizia Consiliului municipal Chișinău nr.5/10 din 11.05.2017 „Despre operarea de modificări în anexa nr.3 la decizia Consiliului municipal Chișinău n.5/5 din 22.09.2016 „Cu privire la înființarea  e  serviciului social „Casa comunitară"

  3.     Cu privire la transmiterea în gestiunea economică a Direcției educație, tineret și sport sectorul Buiucani a imobilului din mun. Chișinău str. I. Pelivan, 36/1, nr. cadastral 0100511417

  4.     Cu privire la aprobarea Memorandumului de Înțelegere între Consiliul municipal Chișinău, UNICEF Moldova și A.O. Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF)  

  5.     Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a statului de personal al Centrului psiho-socio-pedagogic din subordinea Direcției generale educație, tineret și sport  

  6.     Cu privire la aprobarea statelor de personal ale Întreprinderilor municipale pentru servicii locative din sectoarele municipiului Chișinău. 

  7.     Cu privire la executarea lucrărilor de reparație, pozare a rețelelor inginerești subterane în mun. Chișinău 

  8.       Cu privire la realizarea acțiunilor prevăzute în contractul de societate civilă încheiat între Primăria com. Țînțăreni și Primăria mun. Chișinău  

  9.     Cu privire la modificarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2019.

  10.    Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de formare și utilizare a mijloacelor Fondului de rezervă al municipiului Chișinău  

  11.    Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de formare și utilizare a mijloacelor Fondului de rezervă al municipiului Chișinău 

  12.     Cu privire la lichidarea ISAP „Studentul" 

  13.     Cu privire la dizolvarea, prin lichidare, a Întreprinderii Municipale „Teatrul unui actor"

  14.     Cu privire la dizolvarea, prin lichidare, a Întreprinderii Municipale „Binefăcătorul"

  15.     Cu privire la dizolvarea, prin lichidare, a Instituției Publice „ Teatrul municipal de Marionete"

  16.     Cu privire la instituirea Comisiei pentru organizarea schimbării și eliberării legitimațiilor persoanelor reabilitate ale represiunilor politice

  17.   Cu privire la acceptarea inițiativei de procurarea bunului imobil cu nr. cadastral 0100205248, situat în mun. Chișinău, str. V. Pârcălab, 55

  18.     Cu privire la aprobarea funcțiilor autorităților publice locale și subdiviziunilor municipiului Chișinău ce oferă dreptul de a primi locuință de serviciu 

  19.    Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/30-10 din 02.10.2014 "Cu privire la reperfectarea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. Carierei, 5 cu Uniunea conducătorilor auto din Republica Moldova, dl Igor Neznaico și dna Irina Lejniova"

  20.     Cu privire la inițierea procedurii de elaborare a cadastrului spațiilor verzi din municipiul Chișinău 

  21.    Cu privire la recepționarea și transmiterea la balanța a obiectivului „Construcția sălii sportive a Școlii - grădiniță nr.152 „Pas cu Pas" din str. Decebal, 91 A  sectorul Botanica mun. Chișinău". 

  22.    Cu privire la aprobarea Instrucțiunii metodice privind intervenția autorităților tutelare teritoriale/locale, prestărilor de servicii sociale din raza administrativ-teritorială a municipiului Chișinău în procesul de identificare, evaluare, referire, asistență și monitorizare a cazurilor de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului 

  23.     Cu privire la completarea și modificarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr.15/8 din 22 decembrie 2017 „Cu privire la obligarea entităților publice subordonate Primăriei și Consiliului municipal Chișinău de a efectua achizițiile publice de mica valoare prin intermediul noului sistem de achiziții publice electronice -Mtender''

  24.     Cu privire la stabilirea taxelor de instruire în școlile de muzică, artă și artă plastică din municipiul Chișinău 

  25.     Despre operarea de modificări la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/14 din 02.10.2014 ,,Cu privire la majorarea capitalului statutar al instituțiilor medico-sanitare publice din municipiul Chișinău" 

  26.     Cu privire la transmiterea unui mijloc fix Întreprinderii Municipale pentru Servicii Locative Centru

  27.      Cu privire la preluarea în proprietate publică locală 

  28.     Cu privire la operarea unor modificări în decizia CMC nr. 8/43 din 27 noiembrie 2018 și decizia CMC nr. 8/3 din 20 noiembrie 2018

  29.      Cu privire la aprobarea actului de inventariere a bunului imobil (apartamentul, nr. 5) din str.Ion Inculeț, 12  

  30.      Cu privire la operarea unor modificări în decizia CMC nr. 6/18 din 25.10.2012 „Cu privire la transmiterea în proprietate privată a unor apartamente din contul stingerii datoriei la plata pentru arenda funciară" 

  31.      Cu privire la punerea în circulație a unui nou model de abonament anual pentru călătorie în transportul public în raza municipiului Chișinău 

  32.       Despre operarea unor modificări în decizia CMC nr. 7/41 din 23.10.2018 "Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe din gestiunea Î.M. "Asociația de gospodărire a spațiilor verzi" către Consiliul local al or. Vadul lui Vodă

   33.      Cu privire la atribuirea în folosință 

  34.       Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată și privatizarea terenurilor aferente obiectivelor private 

  35.      Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat a unor încăperi Întreprinderii Municipale „Regia Transport electric''

  36.      Cu privire la darea în folosință