• vezi mai mult
  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 03 noiembrie 2022   
 • Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 13 decembrie 2019

  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 13 decembrie 2019

   09.12.2019 17:47    2472 Accesări    

  1.     Cu privire la aprobarea structurii și componenței comisiilor administrative de pe lângă preturile de sector.

  2.     Cu privire la desemnarea membrilor Comisiei pentru soluționarea întâmpinărilor expropriaților la propunerile de expropriere pentru lucrările de interes național de construcție a conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni-Chișinău.

  3.     Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei-tip, efectivului-limită al statelor de personal și structurii preturilor de sector.

  4.     Privind substituirea anexei nr. 2 la decizia CMC nr. 9/14 din 16.01.2019. „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la reprezentarea municipiului Chișinău în societățile comerciale, întreprinderi municipale și instituții publice". 

  5.     Cu privire la casarea creanțelor.

  6.     Сu privire la instituirea Comisiei municipale de privatizare a fondului de locuințe.

  7.     Cu privire la încorporarea recruților din municipiul Chișinău în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus sau în serviciul civil (de alternativă) în octombrie 2019-ianuarie 2020.

  8.     Cu privire la aprobarea Comisiei consultative pentru domeniul locuințelor a Consiliului municipal Chișinău.

  9.     Cu privire la darea în folosință, prin contract de comodat, a unor încăperi din bd. Mircea cel Bătrân, 5/3 (parter) Direcției generale asistență socială și sănătate a Consiliului municipal Chișinău.  

  10.    Cu privire la stabilirea cuantumului remunerării lunare conducătorilor întreprinderilor municipale.

  11.    Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii de Stat de Alimentație Publică „Bucuria-EL” în redacție nouă.

  12.    Cu privire la inițierea procedurii de reorganizare prin transformare a unor întreprinderi de stat de alimentație publică din municipiul Chișinău

  13.    Despre operarea unor modificări în decizia CMC nr. 7/41 din 23.10.2018 „Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe din gestiunea Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi" către Consiliul local al or. Vadul lui Vodă 

  14.    Cu privire la aprobarea codului etic al auditorului intern/angajatului din cadrul Direcției audit intern