• vezi mai mult
  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 03 noiembrie 2022   
 • Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  Proiecte de decizie pentru ședința CMC din 09.06.2020

  Proiecte de decizie pentru ședința CMC din 09.06.2020

   05.06.2020 16:33    2751 Accesări    

  1.     Cu privire la distribuirea resurselor financiare pentru susținerea lucrătorilor din sistemul medical angajați în instituțiilor medico-sanitare publice ale municipiului Chișinău.

  2.     Cu privire la interzicerea plasării materialelor publicitare și a spoturilor video cu caracter propagandistic și/sau tentă electorală în unitățile de transport public din municipiul Chișinău.

  3.     Cu privire la operarea de modificări în bugetul municipal Chișinău pe anul 2020.

  4.     Informație privind dotarea Centrelor de Sănătate din suburbii cu echipamente medicale necesare în lupta cu COVID-19.

  5.     Informații privind :

  - Lista angajaților Î.M „Direcția parcurilor, cultură și odihnă'' și numele persoanei care prestează serviciile de întreținere a calculatoarelor acestei Întreprinderi.

  - Dispoziția  prin care se obliga muncitorii Î.M „Direcția parcurilor, cultură și odihnă'' despre nedivulgarea informației.

  -  Contractul referitor la cafeneaua Guliver (cu cine este încheiat și legalitatea acestuia)

  6.     Informații privind :

  -         Evacuarea cisternei de gaz lichefiat din str. Mihai Viteazul, 13-15;

  -         Emiterea dispoziției Primarului General nr. 202-d din 07 mai 2020 „Cu privire la demontarea și evacuarea unităților comerciale staționare provizorii și unităților mobile de orice tip, a obiectelor și instalațiilor de orice tip, amplasate pe domeniul public - pasajul subteran pietonal de pe str. A. Russo, 2/1, mun. Chișinău"

  7.     Cu privire la operarea de modificări la decizia Consiliului municipală Chișinău nr.1/4-2 din 15.11.2019 ,,Cu privire la componența nominală a comisiilor de specialitate pentru diferite domenii de activitate".

  8.     Cu privire la aprobarea obiectivelor politicii de administrare a datoriei municipiului Chișinău pentru anul 2020.

  9.     Cu privire la aprobarea Contractului de credit dintre B.C.„Moldova Agroindbank"S.A. și  Primăria municipiului Chișinău  în  scopul continuării asamblării troleibuzelor.

  10.    Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr.6/3 din 19.05.2020.

  11.     Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr.5/1 din 10.03.2020

  12.    Notă informativă cu privire la Caietul de sarcini pentru achiziționarea a 100 autobuze conform deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 6/3 din 19 mai 2020.

  13.    Cu privire la aprobarea Grupului de lucru  de identificare a soluției tehnice și financiare pentru sortarea deșeurilor menajere solide în municipiul Chișinău

  14.    Cu privire la crearea Grupului de lucru pentru examinarea oportunității expunerii bunurilor imobile în calitate de obiect al  parteneriatului public-privat.

  15.    Cu privire la asigurarea cu apă potabilă a copiilor din instituțiile publice de învățământ preșcolare din municipiul Chișinău.

  16.     Cu privire la modificarea de numirii Instituției medico-sanitare Publice Spitalul Clinic municipal nr.1.

  17.   Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de achiziționare a serviciilor de plasament pentru persoanele aflate în dificultate din municipiul Chișinău 

  18.    Cu privire  la  modificarea  deciziei  Consiliului  municipal  Chișinău nr. 2/2  din 06 februarie 2020 „Cu privire la efectuarea achizițiilor publice prin intermediul sistemului de achiziții publice electronice - MTender"

  19.     Despre substituirea anexei nr. 1 la Regulamentul Comisiei municipale privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice, precum și achitarea compensațiilor în cazul decesului ca urmare a represiunilor politice, aprobat prin decizia nr. 13/6 din 27 decembrie 2007.

  20.   Cu privire la desemnarea membrilor Comisiei de predare-primire a instalațiilor și rețelelor publice de infrastructură tehnico-edilitară 

  21.    Cu privire la aprobarea tarifelor la serviciile de salubrizare mecanizată a teritoriului în municipiului Chișinău

  22.    Cu privire la aprobarea modelelor noi de mobilă urbană pentru amplasarea afișelor teatrale și cinematografice în municipiul Chișinău

  23.     Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a  Statutului Întreprinderii municipale „Centrul Stomatologic municipal Chișinău"

  24.     Cu privire la transmiterea în proprietate privată a unui lot de pământ : P. 1 , p. 2 

  25.     Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de superficie cu titlu gratuit asupra lotului de pământ din bd. Decebal, 93, cu Biserica Ortodoxă cu Hramul „Tuturor Sfinților Români" 

  26.    Cu privire la expunerea la licitații funciare a lotului de pământ

  27.    Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat pentru încăperile din str. Cojocarilor, 9 lit. A, A1, A2, A3, B, B1, B2, B3, V, V1, D, 9, 13, 14 (clădiri separate), Asociației Obștești „Societatea Invalizilor din Republica Moldova". 

  28.     Cu privire la constituirea Comisiei pentru efectuarea controlului în cadrul Întreprinderii Municipale „Autosalubritate".

  29.    Cu privire la continuarea procedurii de evidență și folosire a spațiilor verzi în municipiul Chișinău.