• vezi mai mult
  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 03 noiembrie 2022   
 • Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  Proiecte de decizie pentru ședința CMC din 02.07.2020

  Proiecte de decizie pentru ședința CMC din 02.07.2020

   29.06.2020 10:39    2387 Accesări    

  2.     Cu privire la stabilirea relațiilor de superficie contractuală cu Societatea comercială „LOCUINȚE PENTRU TOȚI" S.A și Firma comercială de producție ,,POJSERVICE" S.R.L. asupra lotului de pământ din str. Ginta Latină, 19/6.

  3.     Despre abrogarea deciziei nr. 6/25-2 din 19.12.2016 „Cu privire la atribuirea în folosință a unor loturi de pământ pentru proiectarea și construirea unor obiective de infrastructură a mediului de urgență de către IMSP „Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească".

  4.     Cu privire la formarea și adjudecarea lotului la  licitație funciară

  5.     Cu privire la constituirea Comisiei speciale pentru examinarea situației create la Întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ nr. 1-23 (excepție ÎMGFL nr. 7).

  6.     Cu privire la transmiterea, cu titlu gratuit, a unui mijloc fix Întreprinderii Municipale pentru servicii locative Buiucani.

  7.     Cu privire la inițierea procedurii de înlocuire a pavilioanelor moral învechite de pe teritoriul grădinițelor din municipiul Chișinău

  8.     Cu privire la edificarea monumentului ,,Nicolae TITULESCU" din bd. Decebal-str. N. Titulescu.

  9.     Cu privire la stabilirea terenului aferent și zonei de protecție a monumentului de for public  ,,Compoziția sculpturală „În memoria victimelor fascismului" din Calea Orheiului. 

  10.     Despre abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 4/1 din 05.03.2020

  11.      Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a  Statutului Întreprinderii municipale „Centrul Stomatologic municipal Chișinău" 

  12.     Cu  privire la repartizarea profitului net

  13.    Cu privire la constituirea Grupului de lucru.

  14.    Despre operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr.5/1 din 10.03.2020

  15.  Despre operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 7/7 din 09.06.2020 „Cu  privire la modificarea denumirii Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic municipal nr.1"

  16.  Cu privire la rezultatele inventarierii și evaluării patrimoniului aflat în gestiunea Î.M. „Piața Centrală".

  17.    Cu privire la stabilirea ajutorului material persoanelor care dețin funcții de demnitate publică, funcționarilor publici, personalului care efectuează deservirea tehnică din cadrul aparatului Primăriei municipiului Chișinău, preturilor de sector, direcțiilor generale și direcțiilor Consiliului municipal Chișinău.