• vezi mai mult
  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 30 martie 2021   
 • Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  Proiecte de decizie pentru ședința CMC din 14.07.2020

  Proiecte de decizie pentru ședința CMC din 14.07.2020

   10.07.2020 17:44    1292 Accesări    

   1.     Informație privind situația epidemiologică în municipiul Chișinău.

  2.     Informație privind activitatea Spitalului Clinic Municipal nr.4 în perioada pandemică COVID-2019.

  3.     Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru componența Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău.

  4.     Cu privire la instituirea funcției de mediator comunitar în sectoarele municipiului Chișinău și aprobarea Regulamentului privind organizarea activității acestuia

  5.     Cu privire la instituirea Comisiei pentru selectarea persoanelor care solicită indemnizații unice

  6.     Cu privire la repartizarea profitului net

  7.     Cu privire la expunerea la licitație funciară

  8.     Despre completarea Componenței Comisiei pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor funciare cu strigare, aprobată prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 5/17 din 19.12.2019.

  9.     Cu privire la aprobarea  și aplicarea Ghidului de design al străzilor din mun. Chișinău.

  10.     Despre operarea unor modificări în deciziile Consiliului municipal Chișinău nr. 3/29 din 19.11.2015 și nr. 51/2 din 11.07.2006

  11.    Cu privire la inventarierea bunurilor imobile aflate în gestiune la Direcția Cultură

  12.     Cu privire la operarea unor modificări în deciziile Consiliului municipal Chișinău nr.3/8 din 05.07.2019, nr. 2/3 din 20.11.2019, nr.6/4 din 26.12.2019, statul de personal, schema de salarizare și structura organizatorică a Direcției audit intern a Primăriei municipiului Chișinău.

  13.    Cu privire la aprobarea Planului local anticorupție al Primăriei municipiului Chișinău pentru anii 2018-2020.

  14.       Cu privire la aprobarea Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău.  

  15.      Despre acceptarea donației din partea Întreprinderii Unitare de stat „ECOTEHPROM", or. Moscova

  16.    Despre revocarea deciziei nr.5/17-10 din 13.05.2015 „Cu privire la repartizarea unui lot de pământ din str-la Pietrăriei Ligii de baseball și softball pentru copii"

  17.     Cu privire la amplasarea „Monumentului primului cosmonaut din lume Iuri Gagarin”

  18.     Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru elaborarea Planului de amenajare a teritoriului municipiului Chișinău și a Planului urbanistic general al orașului Chișinău, operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/1 din 05.03.2020 și Tema-program pentru elaborarea Planului de amenajare a teritoriului municipiului Chișinău.

  19.   Despre aprobarea Regulamentului privind raporturile juridice de superficie și locațiune care au ca obiect terenuri municipale

  20.   Cu privire la transmiterea în proprietate privată

  21.   Cu privire la transmiterea în proprietate privată comună

  22.    Cu privire la amplasarea panoului decorativ din mozaic „Arta”

  23.     Cu privire la schimbarea categoriei străzii 31 August 1989 din municipiul Chișinău

  24.      Informație privind etapa elaborării Planului Urbanistic Zonal Centru.

  25.    Cu privire la acceptarea surselor Fondului Ecologic Național pentru  implementarea proiectului „Platforme ecologice pentru colectarea deșeurilor menajere în orașul Chișinău"

  26.    Cu privire la aprobarea Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025

  27.    Informație cu privire la organizarea procesului de alimentație în instituțiile educaționale.