• vezi mai mult
  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 03 noiembrie 2022   
 • Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  Proiecte de decizie pentru ședința CMC din 23.07.2020

  Proiecte de decizie pentru ședința CMC din 23.07.2020

   20.07.2020 17:42    2607 Accesări    

  1.     Cu privire la aprobarea Conceptului privind desfășurarea  comerțului ambulant stradal în or. Chișinău

  2.     Cu privire la reorganizarea prin fuziune (contopire) a Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii a Consiliului municipal Chișinău și Direcția generală economie reforme și relații patrimoniale a Consiliului municipal Chișinău. 

  3.     Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău, organigramei și schemei de salarizare

  4.     Cu privire la formarea și adjudecarea la  licitație funciară

  5.     Despre operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr.6/3 din 19.05.2020

  6.     Cu privire la aprobarea Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău.  

  7.     Cu privire la transmiterea valorii lucrărilor de reparație capitală

  8.     Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe (Liceul Mihail Kogălniceanu)

  9.     Cu privire la aprobarea Regulamentului indicatorilor de performanță pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Chișinău

  10.     Cu privire la aprobarea caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Chișinău 

  11.    Cu privire la transmiterea valorii lucrării de reparație capitală și a bunurilor, care au fost efectuate și achiziționate din bugetul municipal, la realizarea Contractului de societate civilă nr. 375 din 10.07.2017 încheiat între Primăria municipiului Chișinău și Primăria comunei Țânțăreni   

  12.    Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale de la balanța Direcției generale locativ-comunale și amenajare la balanța Î.M. Regia ,,Autosalubritate" din cadrul Consiliului municipal Chișinău 

  13.    Cu privire la aprobarea Regulamentului-model al Consiliului de administrație și Regulamentul-model al Comisiei de cenzori ale întreprinderilor municipale

  14.    Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale ,,Parcul urban de autobuze"

  15.    Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de  locațiune a unor încăperi din str. Humulești, 10 lit. D, G, J, J1, V (clădiri separate) Societății cu răspundere limitată "PRESTAR-PLUS" 

  16.    Operarea de modificări  in Regulamentul cu privire la conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Chișinău

  17.    Cu privire la conferirea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Chișinău dnei Ludmila Scalnîi

  18.     Cu privire la conferirea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Chișinău dlui Alexandru Grecu

  19.     Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii municipale

  20.    Cu privire la preluarea rețelelor

  21.   Despre operarea de modificări la decizia 6/1 din 26.12.2019 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020"

  22.     Cu privire la atribuirea statutului de scuar unor terenuri

  23.      Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului municipal Chișinău în instanțele de judecată și alte instanțe

  24.      Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. A. Corobceanu ( 1291 m.p.) 

  25.        Cu privire la stabilirea relațiilor de superficie contractuală cu Societatea cu răspundere limitată „GONVARO-CON" asupra lotului de pământ din str. Cornului, 5/4 (739 m.p)

  26.    Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru elaborarea Planului de amenajare a teritoriului municipiului Chișinău și a Planului urbanistic general al orașului Chișinău, operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/1 din 05.03.2020 și Tema-program pentru elaborarea Planului de amenajare a teritoriului municipiului Chișinău

  27.    Cu privire la transmiterea în proprietate privată

  28.    Cu privire la transmiterea în proprietate privată comună 

  29.    Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu numărul cadastral 0100307433, din str. Uzinelor, 35 

  30.     Informație privind gestionarea spațiilor nelocative din str. București, 68.

  31.     Informație privind temeiul aprobării modificărilor statelor de personal ale I. M. „Piața Centrala" (perioada 2019-2020).