• vezi mai mult
  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 30 martie 2021   
 • Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  Proiecte de decizie pentru ședința CMC din 04.08.2020

  Proiecte de decizie pentru ședința CMC din 04.08.2020

   31.07.2020 17:52    1460 Accesări    

  1.     Informație privind temeiul aprobării modificărilor statelor de personal ale I.M. „Piața Centrala" (perioada 2019-2020)

  2.     Informație privind construcția de pe str. Ion Luca Caragiale, 24 cu prezentarea tuturor actelor permisive de a desfășura lucrări de construcție pe acest teren

  3.     Cu privire la instalarea plăcii comemorative ,,VLADIMIR IACOVLEV" pe fațada imobilului din str. Ialoveni, 94

  4.     Cu privire la instalarea plăcii comemorative „Alexei Stârcea” pe fațada Școlii de artă „Alexei Stârcea" din str. Matei Millo, nr. 9/3, or. Chișinău

  5.     Despre operarea de modificări la decizia 6/1 din 26.12.2019 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020"

  6.     Cu privire la implimentarea Proiectului „AGORA - Advanced coGeneration Options for Reintergrating local Assets/ Opțiuni Avansate de coGenerare pentru Reintegrarea Activelor locale

  7.     Cu privire la reorganizarea prin fuziune (contopire) a Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii a Consiliului municipal Chișinău și Direcția generală economie, reforme și relații patrimoniale a Consiliului municipal Chișinău 

  8.     Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău, organigramei și schemei de salarizare

  9.     Cu privire la acceptarea  donației a tehnicii de calcul din Republica Coreea

  10.     Cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru reorganizarea sistemului de alimentație  a copiilor  din instituțiile publice de învățământ preșcolar, primar și secundar din mun. Chișinău 

  11.    Cu privire la constituirea Comisiei municipale pentru protecția drepturilor omului și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare ale acesteia

  12.      Cu privire la operarea de modificări în statutul de personal al Serviciului social „Asistență Personală

  13.    Despre operarea de modificări în statul de personal al Serviciul social asistență personală de pe lângă Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului

  14.    Cu privire la demolarea barierelor și limitatoarelor de acces de pe străzile municipiului Chișinău

  15.      Cu privire la formarea și adjudecarea la licitație funciară

  16.       Cu privire la prelungirea termenului de folosință (superficie) a lotului de pământ cu numărul cadastral 0100520062 din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt Companiei pe acțiuni ,,SCANA" S.A. întru executarea hotărârii de judecată irevocabilă 0,67 ha

  17.     Despre executarea unei hotărâri de judecată și stabilirea relațiilor de superficie contractuală a lotului de pământ din str. Alba-Iulia, 79, cu Societatea cu răspundere limitată „GONVARO-CON" 0,0308 ha

  18.       Cu privire la stabilirea relațiilor de superficie contractuală și de locațiune asupra unor loturi de pământ din str. Alba-Iulia, 79/2, cu Societatea cu răspundere limitată „GONVARO-CON". 0,04 ha

  19.        Cu privire la stabilirea relațiilor de superficie contractuală cu Societatea cu răspundere limitată „GONVARO-CON" asupra lotului de pământ din str. Cornului, 5/40,0739 ha

  20.     Cu privire la stabilirea relațiilor de superficie contractuală cu Societatea comercială ,,LOCUINȚE PENTRU TOȚI" S:A și Firma comercială de producție ,,POJSERVICE" S.R.L. asupra lotului de pământ din str. Ginta Latină, 19/60,4172 ha 

  21.     Cu privire la darea în locațiune a loturilor de pământ din șos. Muncești, 269/1, Societății cu răspundere limitată „EURO LPG" 0,09 ha

  22.    Cu privire la examinarea cererii SC ,,Gonvaro-Con" S.R.L. întru executarea hotărârii de judecată irevocabilă. 0,0317 ha

  23.      Cu privire la transmiterea în proprietate privată

  24.      Cu privire la privatizarea terenului aferent p. 2 

  25.  Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu numărul cadastral 0100307433, din str. Uzinelor, 35

  26.  Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de superficie cu titlu gratuit asupra lotului de pământ din str. M. Sadoveanu, 5 cu Centrul creștin-ortodox de spiritualitate morală și culturală „Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt și Cuviosul Daniil Sihastrul" 0,2462 ha

  27.   Cu privire la examinarea cererii locuitorilor blocului de locuit de pe str. Pandurilor

  28.      Cu privire la reglementarea amplasării stațiilor de alimentare și a depozitelor de produse petroliere în limitele teritoriale ale municipiului Chișinău 

  29.        Despre operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 3/9 din 29.10.2015

  30.       Cu privire la evacuare/demolare a azilului de câini fără stăpân, construit ilegal pe str. Mircești

  31.      Cu privire la instituirea interdicției temporare (moratoriu) asupra autorizării unor lucrări în Nucleul Istoric al Chișinăului.

  32.     Cu privire la implementarea proiectului „Deșeuri solide" în municipiul Chișinău.

  33.     Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii municipale

  34.        Cu privire la inițierea modificării Regulamentului gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație decât cea locativă 

  35.        Cu privire la aprobarea Statutelor Întreprinderilor Municipale