• vezi mai mult
  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 03 noiembrie 2022   
 • Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 01.10.2020

  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 01.10.2020

   28.09.2020 17:21    2477 Accesări    

  1.     Cu privire la transmiterea la balanță Direcției educație, tineret și sport sectorul Buiucani a valorii contabile în urma investițiilor capitale în imobilul din str. Ștefan Neaga, 19, de Î.S. CRIS "Registru" (succesor Agenția Servicii Publice)

  2.     Cu privire la revocarea Titlului de autentificare a deținătorului de teren cu nr. cadastral 0100415097 

  3.     Cu privire la unele măsuri de administrare a terenului din str. Drumul Băcioiului, cu nr. cadastral 0100118294

  4.     Cu privire la aprobarea listei și inițierea procedurii de promovare și lansarea proiectelor investiționale propuse spre implementare prin parteneriat public privat

  5.     Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău

  6.     Cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul municipiului Chișinău

  7.     Cu privire la aprobarea Regulamentului gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație, decât cea locativă - proprietate municipală (în redacție nouă)  

  8.     Cu privire la încadrarea în domeniul public al municipiului Chișinău a unor bunuri imobile (construcții și încăperi izolate)

  9.     Cu privire la darea în folosință prin contract de comodat a unor încăperi din str. Nicolae Titulescu, 8 (etajul 1), Direcției generale asistență socială și sănătate

  10.  Cu privire la acceptarea transmiterii construcției din str. Maria Cebotari, 53 din proprietatea municipiului Chișinău în proprietatea statului

  11.    Cu privire la reorganizarea Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a efectivului-limită de personal al acesteia 

  12.  Audierea Raportului privind executarea bugetului municipal Chișinău pe semestrul I al anului 2020.

  13.     Cu privire la corelarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2020 cu prevederile Legii nr.173/2020

  14.   Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcțiile de membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din sectoarele municipiului Chișinău

  15.   Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcțiile de membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din cadrul Circumscripției electorale pentru localitățile din stânga Nistrului nr.37

  16.   Cu privire la acceptarea participării în cadrul Proiectului „ArheoDanube: Parcurile arheologice din zonele urbane ca instrument de dezvoltare locală durabilă"

  17.   Cu privire la modificarea denumirii Liceului Teatral Orășenesc în Liceul Teatral Orășenesc „Iurie Harmelin"

  18.   Cu privire la aprobarea Planului municipal de acțiuni de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anul 2020

  19.    Cu privire la modificarea Regulamentului, Organigramei și Statului de personal ale Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Consiliului municipal Chișinău

  20.     Cu privire la demolarea și excluderea din evidență a apartamentului avariat nr. 8 (proprietate municipală) din str. Alexandru cel Bun nr. 52, et. I

  21.     Cu privire la aprobarea statutelor unor întreprinderi de alimentație publică, reorganizate în întreprinderi municipale

  22.  Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii municipale

  23.  Cu privire la preluarea rețelelor electrice publice

  24.  Cu privire la inițierea elaborării Regulamentului privind modul de finanțare nerambursabilă din bugetul Primăriei municipiului Chișinău a proiectelor culturale propuse de către asociații obștești, asociații de creație, ONG-uri, alte instituții, persoane fizice și juridice

  25.  Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de superficie contractuală asupra sectorului de teren din str. Ginta Latină, 8

  26.  Despre substituirea anexei nr. 1 la Regulamentul Comisiei municipale privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice, precum și achitarea compensațiilor în cazul decesului ca urmare a represiunilor politice, aprobat prin decizia nr. 13/6 din 27 decembrie 2007.

  27.  Despre operarea de modificări la deciziile Consiliului municipal Chișinău nr. 1/4-1 din 15.11.2019, nr. 1/4-2 din 15.11.2019 și nr. 2/11 din 20.11.2019

  28.  Cu privire la implementarea proiectelor restante în cadrul Programului Buget Civil, din edițiile 2017-2018, aprobate spre finanțare. 

  Proiecte pentru chestiunile incluse suplimentar pe ordinea de zi a ședinței: