• vezi mai mult
  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 03 noiembrie 2022   
 • Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 17 decembrie 2020

  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 17 decembrie 2020

   11.12.2020 16:46    1992 Accesări    

  1. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul Municipal Chișinău

  2. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind plasarea publicității exterioare în municipiului Chișinău

  3. Cu privire la transmiterea blocului locativ nr. 30/3 din str. Independenței, în gestiunea Asociației de coproprietari în condominiu nr. 60/7

  4. Cu privire la transmiterea blocurilor locative nr. 35 și nr. 37 din str. Alexandr Pușkin, în gestiunea Asociației de coproprietari în condominiu nr. 56/225

  5. Cu privire la constituirea și amenajarea Pieței mixte din str. Calea Basarabiei, 42

  6. Cu privire la acceptarea donației de computere și termometre în instituțiile de învățământ

  7. Cu privire la aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor imobile aflate în proprietatea municipiului Chișinău și a societăților pe acțiuni în care Consiliul Municipal Chișinău deține cotă-parte integrală sau majoritară, la situația din 01.01.2019

  8. Cu privire la instituirea Grupului de lucru privind facturarea „cota-parte” a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

  9. Cu privire la achiziționarea de către Î.M. „Piața Centrală” a unui utilaj specializat pentru salubrizare

  10. Despre completarea deciziei nr.11/11 din 31.10.2017 „Cu privire la schimbul de apartamente”

  11. Privind operarea de modificări în unele anexe ale deciziilor CMC, obiectivul „Instalarea sistemului de încălzire a apei cu baterii solare ACC 55/195”

  12. Cu privire la aprobarea contractului privind delegarea de gestiune a serviciului public de realizare a activității de cercetare și dezvoltare a teritoriului din municipiul Chișinău

  13. Cu privire la transmiterea în proprietate privată

  14. Cu privire la transmiterea în proprietate privată comună