• vezi mai mult
  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 30 martie 2021   
 • Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 22 decembrie 2020

  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 22 decembrie 2020

   18.12.2020 17:29    1180 Accesări    

  1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind plasarea publicității exterioare în municipiului Chișinău 

  2. Cu privire la operarea modificărilor în decizia CMC nr. 15/6 din 22 decembrie 2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind compensarea cheltuielilor pentru persoanele defavorizate din municipiul  Chişinău la efectuarea plăţilor pentru  serviciile comunale şi resurse energetice” pentru sezonul rece 2020-2021

  3. Cu privire la aprobarea Contractul de Grant încheiat între Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Primăria Municipiului Chișinău și Gmina Lublin

  4. Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Municipal Chișinău în instanțele de judecată și alte instituții 

  5. Cu privire la aprobarea contractului privind delegarea de gestiune a serviciului public de realizare a activității de cercetare și dezvoltare a teritoriului din municipiul Chișinău

  6. Despre operarea de modificări în decizia nr. 14/8 din 11.08.2020 privind aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului de organizare și funcționare

  7. Cu privire aprobarea structurii, efectivului - limită de personal al Direcției generale educație, tineret și sport și a normativelor de personal al Direcției economico-financiare și evidența patrimoniului din cadrul acesteia

  8. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, structurii, efectivului – limită și organigramei Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului a Consiliului Municipal Chișinău

  9. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat

  10. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. București,68 lit. A (etajul 5), Instituției Publice Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”

  11. Cu privire la modificarea anexei la decizia nr.17/4 din 01.10.2020 „Cu privire la aprobarea listei și inițierea procedurii de promovare și lansare a proiectelor investiționale propuse spre implementare prin parteneriat public privat”

  12. Cu privire la preluarea, de la Asociația de Coproprietari în Condominiu nr. 55/415, în proprietatea autorității publice municipiului Chișinău a rețelelor exterioare de apeduct și de canalizare din str. Valea Apelor, nr. 23, și transmiterea acestora S.A. ,,Apă-Canal Chișinău”

  13. Cu privire la preluarea, de la S.R.L. ”Horus” în proprietatea autorității publice municipiul Chișinău a rețelelor exterioare de apeduct și de canalizare ale obiectivului ,,Blocuri de locuințe, cu obiective de menire social-culturală și parcare auto subterană din str. Florilor nr. 28/2, mun. Chișinău” și transmiterea acestora S.A ,,Apă-Canal Chișinău”

  14.1 Cu privire la formarea bunurilor imobile și transmiterea în proprietate privată a loturilor de pământ din str. Cetatea Chilia, 11A și str. Vâlcov, 12

  14.2 Cu privire la formarea bunului imobil și transmiterea în proprietate privată a unui lot de pământ din str-la Aron Pumnul, 147/1.

  15. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ

  16. Cu privire la transmiterea în proprietate privată comună a lotului de pământ

  17. Cu privire la elaborarea documentației urbanistice pentru modificarea Planului urbanistic general al orașului Chișinău

  18. Cu privire la elaborarea studiului de fezabilitate pentru amenajarea parcărilor auto în municipiul Chișinău

  19. Cu privire la aprobarea în calitate de obiect de parteneriat public-privat al proiectului privind construcția unei uzine de sortare/reciclare/reutilizare/eliminare a deșeurilor solide, acumulate de pe teritoriul municipiului Chișinău

  20. Cu privire la inițierea elaborării Registrului electronic unic de evidență a patrimoniului municipiului Chișinău

  21. Cu privire la abrogarea deciziei nr.9/20-1  din 16.01.2019 și modificarea deciziei nr.3/32-12 din 19.05.2015

  22. Cu privire la notificarea Societății „EPA Media” S.R.L. despre expirarea Contractului de parteneriat public-privat

  23. Cu privire la anularea deciziei nr.13/14-3 din 04.08.2020

  24. Cu privire la aprobarea proiectului pilot privind instalarea stațiilor de alimentare a automobilelor electrice din municipiul Chișinău

  25. Cu privire la aprobarea Acordului de subfinanțare a împrumutului destinat realizării subproiectului „Deșeuri solide Chișinău” încheiat între Ministerul Finanțelor și Primăria municipiului Chișinău 

  26. Informație privind executarea operativă a bugetului municipal Chișinău la situația din 15.12.2020