• vezi mai mult
 • Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 30 martie 2021

  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 30 martie 2021

   26.03.2021 15:42    1406 Accesări    

  1. Informația privind situația epidemiologică cu privire la COVID-19 în municipiul Chișinău.

  2. Cu privire la achiziționarea troleibuzelor articulate Model „Phileas Trolley VDL” (2014)

  3. Cu privire la contractarea intermediarului financiar în scopul emisiunii de valori mobiliare locale

  4. Cu privire la majorarea capitalului statutar  al Î.M. „Parcul urban de autobuze” în scopul achiziționării autobuzelor cu parcurs

  5. Cu privire la acceptarea grantului de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

  6. Cu privire la încorporarea recruților din municipiul Chișinău în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus sau serviciul civil (de alternativă) pentru perioada aprilie – iulie 2021

  7. Cu privire la formarea unui bun imobil și stabilirea statutului de spațiu verde (scuar) teritoriu din str. I. Creangă

  8. Cu privire la aprobarea organigramei, structurii și efectivului–limită al statelor de personal ale preturilor de sector 

  9. Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Municipal Chișinău în instanțele de judecată și alte instituții

  10. Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr.17/2 din 01.10.2020 

  11. Cu privire la restituirea încăperilor închiriate de către Î.S. CRIS ”Registru” (succesor Agenția Servicii Publice)  din str. Mihai Sadoveanu, 22/1 lit. A

  12. Cu privire la stabilirea mărimii coeficientului de piață K4 aplicat la calcularea cuantumului chiriei anuale pentru spațiile închiriate în incinta municipiului Chișinău

  13. Cu privire la acceptarea transmiterii în proprietatea municipiului Chișinău a bunurilor imobile din str. Ioan Vodă Viteazul, 9

  14. Despre operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 53/17 din 20 iulie 2006

  15. Cu privire la aprobarea Contractului de gestionare a deșeurilor municipale încheiat între municipiul Chișinău și Î.M. Regia ,,Autosalubritate”

  16. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale Regia ,,Autosalubritate

  17. Cu privire la trecerea instituțiilor de învățământ primar și secundar la autonomie financiară

  18. Cu privire la acceptarea donației unui lot de dezinfectanți oferit de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării instituțiilor de învățământ general

  19. Cu privire la acceptarea donației de computere în instituțiile de învățământ

  20. Cu privire la acceptarea donației de bunuri materiale didactice în instituțiile de învățământ general

  21. Cu privire la reglementarea amplasării stațiilor de alimentare  cu produse petroliere și gaz în limitele teritoriale ale municipiului Chișinău.

  22. Informația despre mersul executării bugetului pentru primele două luni ale anului 2021

  23. Privind schimbarea destinației încăperilor nr. 16, 17, 18, 19, 27, de la etajul tehnic din bd. Dacia și eliberarea ordinului de repartiție pentru domiciliere permanentă a dlui I. Ciocoi cu familia

  24. Cu privire la implementarea proiectului pilot privind capturarea, transportarea, evidența, sterilizarea, vaccinarea și ciparea cânilor fără stăpân

  25. Cu privire la aplicarea Regulamentului privind întreținerea animalelor de companie cu și fără stăpân în municipiul Chișinău

  26. Cu privire la securizarea și dezvoltarea zonei Centru – Nucleul Istoric al orașului Chișinău

  27. Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (în volum parțial) pentru teritoriul adiacent str. Bucovinei, municipiului Chișinău

  28. Cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonal pentru terenurile cuprinse în perimetrul străzilor Burebista – Sarmizegetusa – Grădina Botanică

  29. Cu privire la stabilirea unor norme obligatorii la elaborarea și prezentarea spre aprobare Consiliului Municipal Chișinău a planurilor urbanistice zonale și de detaliu

  30. Audierea dlui Ion Pantea, directorul Î.M.”Piaţa Centrală” referitor la proiectul de decizie privind construcţia unei parcări multietajate pe teritoriul acesteia

  31.  Informație privind activitatea maxi-taxi-urilor în municipiul Chișinău

  32. Cu privire la rezultatele sondajului realizat de Primăria municipiului Chișinău în vederea aflării opiniei publice referitor la problemele din suburbii și proiectele ce urmează a fi executate în mod prioritar

  33Cu privire la transmiterea în proprietate privată

   34. Cu privire la transmiterea în proprietate privată comună

  35. Cu privire la autentificarea drepturilor asupra loturilor din Întovărășirea pomicolă ,,SIDEV” COOP

  36. Cu privire la revocarea titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren din șos. Muncești, solicitant Primăria comunei Bubuieci

  37. Cu privire la privatizarea terenului din str. Tighina, 49 aferent obiectivului privat al  Î.C.S. ”TĂTĂRAȘ-COM” S.R.L.

  38. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat din șos. Muncești, 799 de către Societatea cu răspundere limitată „TEHELECTRO-SV”.

  39. Cu privire la prelungirea relațiilor de superficie contractuală a lotului de pământ din str. Andrei Doga Societății cu răspundere limitată „RENACOM”. 2020 (1989 m.p.)

   40. Cu privire la stabilirea relațiilor de superficie contractuală asupra lotului de pământ din Calea Moșilor, 27, cu Societatea cu răspundere limitată „ACHIRA-GRUP”. 2019 (445 m.p.)

  41. Cu privire la stabilirea relațiilor de superficie contractuală cu dl Victor Marianco asupra lotului de pământ str. Hristo Botev, 4/5 2018 (3300 m.p.) 

  42. Cu privire la reperfectarea relațiilor funciare de locațiune a lotului de pământ din str. Ion Creangă, 10/6 cu Firma comercială de producție „DOBROMAX” S.R.L. 2013 (2081 m.p.)

  43. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ din str. S. Timoșenco, 14 (proprietar, dl Aurel Ciuclea) 2016 (569 m.p.)

  44. Despre operarea unor modificări în configurația lotului cu numărul cadastral 0100420022 (din str. Columna, 60). 2016 (862 m.p)

  45. Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/3 din 19 mai 2020