• vezi mai mult
  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 03 noiembrie 2022   
 • Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 15 aprilie 2021

  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 15 aprilie 2021

   12.04.2021 16:55    2221 Accesări    

  1.     Raport privind procesul de vaccinare anti-COVID-19 în ÎMSP municipale

  2.     Despre modificarea deciziei nr. 2/5 din 30.03.2021  „Cu privire la  majorarea capitalului statutar Î.M. „Parcul Urban de autobuze" în scopul achiziționării autobuzelor cu parcurs"

  3.     Cu privire la operarea de modificări la Regulamentul privind desfășurarea activității de comerț în municipiul Chișinău, aprobat prin decizia CMC nr. 17/5 din 01.10.2020

  4.     Cu privire la rezultatele auditului conformității asupra alimentației copiilor în instituțiile de învățământ preșcolar incluse în Hotărârea Curții de Conturi nr. 79/2020

  5.     Cu privire la efectuarea lucrărilor de amenajare a pieței specializate din str. Cărbunari, 9 din cadrul Î.M. „Piața Centrală"  

  6.     Cu privire la operarea de modificări în deciziile Consiliului municipal Chișinău nr.25/4 din 29.12.2020 și nr.2/3 din 20.11.2019  

  7.     Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale „Regia transport electric"

  8.     Cu privire la aprobarea Statutului în redacție nouă, a Întreprinderii Municipale ,,Asociația de gospodărire a spațiilor verzi"

  9.     Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale Regia exploatare a drumurilor și podurilor „EXDRUPO" 

  10.    Cu privire la remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate în Raportul auditului conformității eliberării documentelor permisive în construcție, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 31 din 17.07.2020.

  11.     Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea cerințelor și recomandărilor Curții de Conturi Republicii Moldova.

  12.   Despre operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 5/2 din 13 mai 2010 „Cu privire la participarea municipiului Chișinău la fondarea Congresului Autorităților Locale din Moldova"

  13.      Cu privire la transmiterea autocamionului specializat GAZ-5314 în gestiune economică Primăriei comuna Geamăna  

  14.      Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 22/7 din 22.12.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a structurii, organigramei și efectivului limită a Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului"

  15.     Cu privire la prelungirea termenului de folosință (superficie) a lotului de pământ cu numărul cadastral 0100520062 din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt Companiei pe acțiuni ,,SCANA" S.A. întru executarea hotărârii de judecată irevocabilă

  16.     Cu privire la prelungirea relațiilor de superficie contractuală a lotului de pământ din str. Andrei Doga Societății cu răspundere limitată „RENACOM".

  17.   Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (în volum parțial) pentru teritoriul adiacent str. Bucovinei, municipiului Chișinău.

  18.      Cu privire la stabilirea relațiilor funciare 

  19.      Cu privire la privatizarea terenului 

  20.       Cu privire la asigurarea cu apă potabilă a copiilor din instituțiile publice de învățământ primare din municipiul Chișinău