• vezi mai mult
  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 03 noiembrie 2022   
 • Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 15 iulie 2021

  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 15 iulie 2021

   12.07.2021 15:44    2104 Accesări    

  1.     Cu privire la numirea dnei Olga URSU în funcția de viceprimar al municipiului Chișinău 

  2.     Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de administrare a Fondului de rezervă al municipiului Chișinău 

  3.     Cu privire la operarea de modificări la Regulamentul privind desfășurarea activității de comerț în municipiul Chișinău, aprobat prin decizia CMC nr. 17/5 din 01.10.2020

  4.     Despre modificarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul mun. Chișinău, aprobat prin decizia CMC nr. 17/6 din 01.10.2020 , partea II  

  5.     Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Primăria Municipiului Chișinău și Asociația Obștească „Sănătate pentru Tineri" 

  6.     Cu privire la aprobarea Acordului de Înfrățire între municipiul Constanța, România și municipiul Chișinău 

  7.     Cu privire la aprobarea Memorandului de colaborare între Primăria Municipiului Chișinău și Fundația „Centrul pentru dezvoltare a Chișinăului" 

  8.     Cu privire la aprobarea Memorandumului de colaborare între Primăria Municipiului Chișinău și Fundația Asociația Obștească „Federația Națională de Jocuri pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova 

  9.     Cu privire la implementarea Proiectului de renovare a trotuarului pe teritoriul Grădiniței nr. 225 

  10.     Cu privire la organizarea întremării și odihnei elevilor în vara anului 2021

  11.  Cu privire la acceptarea bunurilor donate de Oficiul Special Guvernamental pentru Educație al provinciei Jeju din Republica Coreea, UNICEF și MECC pentru instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău 

  12.    Cu privire la acceptarea donației de laptopuri achiziționate în cadrul Proiectului „Reforma Învățământului" pentru instituțiile de învățământ primar si secundar 

  13.    Cu privire la acceptarea donației oferite prin asistență PNUD Moldova 

  14.    Cu privire la operarea de modificări în deciziile Consiliului Municipal Chișinău nr. 25/4 din 29.12.2020 și nr. 2/3 din 20.11.2019  

  15.     Cu privire la operarea modificărilor în anexa nr. 13 la decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 25/4 din 29.12.2021 

  16.      Cu privire la transmiterea unui veceu public în gestiunea economică Întreprinderii municipale „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi" 

  17.    Cu privire la transmiterea valorii lucrărilor de reparație capitală 

  18.   Cu privire la transmiterea valorii lucrărilor de reparație capitală 

  19.    Cu privire la recepționarea și transmiterea cheltuielilor la obiectivul „Reparația capitală a podului suspendat din parcul „La izvor", mun. Chișinău 

  20.   Cu privire la recepționarea și transmiterea obiectivelor 

  21.   Despre operarea de modificări la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 9/39 din 16.01.2019 „Cu privire la recepționarea și transmiterea unor obiective" 

  22.    Cu privire la operarea de modificări în anexa nr. 25 la decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 25/4 din 29.12.2020 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2021 în lectura a doua" 

  23.    Cu privire la rezultatele Raportului Curții de Conturi asupra conformității organizării, realizării și supravegherii parteneriatelor public-private încheiate de UAT municipiului Chișinău  

  24.    Cu privire la aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor imobile aflate în proprietatea municipiului Chișinău și a societăților pe acțiuni în care Consiliul municipal Chișinău deține cotă-parte integrală sau majoritară, la situația din 01.01.2020 

  25.   Cu privire la organizarea și punerea în circulație a troleibuzului turistic 

  26.    Cu privire la utilizarea toponimicului „Chișinău" 

   27.     Cu privire la darea în folosință prin contract de comodat a unor  încăperi din str. Bulgară, 43 (subsol, etajele 1 și 2) Preturii sectorului Centru a municipiului Chișinău 

  28.    Despre completarea deciziei nr.11/2 din 16 iulie 2020 „Despre revocarea deciziei nr.5/17-10 din 21.02.2002 „Cu privire la repartizarea unui lot de pământ din str-la Pietrăriei Ligii de baseball și softball pentru copii" 

  29.     Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către Întreprinderea municipală „Grădina Zoologică" din municipiul Chișinău 

  30.    Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de superficie, cu titlu gratuit, asupra lotului de pământ din str. Albișoara, 78/3 cu Direcția generală educație, tineret și sport 

  31.    Cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonal pentru terenurile cuprinse în perimetrul bd. Mircea cel Bătrân - str. Nicolae Sulac - Nicolae Milescu Spătaru - Bucovinei 

  32.  Cu privire la Caietul de sarcini pentru elaborarea Planului urbanistic general al orașului Chișinău 

  33.     Cu privire la adjudecarea la licitație publică