• vezi mai mult
  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 03 noiembrie 2022   
 • Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 22 iulie 2021

  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 22 iulie 2021

   19.07.2021 16:24    1831 Accesări    

  1.      Pentru operarea de modificări la decizia nr.25/1 din 29.12.2020 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicarea a taxelor locale pentru anul 2021"  

  2.     Cu privire la modificarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2021

  3.     Cu privire la aprobarea Înțelegerii de  cooperare între județul Suceava, România și municipiul Chișinău, Republica Moldova 

  4.     Cu privire la aprobarea Acordurilor de  cooperare între județul Buzău din România și municipiul Chișinău din Republica Moldova

  5.     Cu privire la aprobarea Acordului de înfrățire între sectorul Râșcani al municipiului Chișinău, Republica Moldova și sectorul 5, municipiul București, România

  6.     Cu privire la delegarea unor servicii de interes economic general Î.M. „Combinatul Servicii Funerare" 

  7.     Cu privire la aprobarea Planului municipal de acțiuni privind prevenirea și controlul infecției HIV/SIDA și al infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS) pentru anul 2021, în contextul pandemiei COVID - 19  

  8.     Cu privire la operarea modificărilor în rețeaua instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău

  9.     Cu privire la recepționarea și transmiterea obiectivelor 

  10.   Despre operarea de modificări la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 9/39 din 16.01.2019 „Cu privire la recepționarea și transmiterea unor obiective"  

  11.    Cu privire la operarea de modificări în anexa nr. 25 la decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 25/4 din 29.12.2020 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2021 în lectura a doua" 

  12.   Cu privire la rezultatele Raportului Curții de Conturi asupra conformității organizării, realizării și supravegherii parteneriatelor public-private încheiate de UAT municipiului Chișinău  

  13.     Cu privire la aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor imobile aflate în proprietatea municipiului Chișinău și a societăților pe acțiuni în care Consiliul municipal Chișinău deține cotă-parte integrală sau majoritară, la situația din 01.01.2020  

  14.    Cu privire la organizarea și punerea în circulație a troleibuzului turistic

  15.      Cu privire la aprobarea Standardelor de calitate în transportul public din municipiul Chișinău

  16.       Cu privire la utilizarea toponimicului „Chișinău"

  17.      Cu privire la darea în folosință prin contract de comodat a unor  încăperi din str. Bulgară, 43 (subsol, etajele 1 și 2) Preturii sectorului Centru a municipiului Chișinău

  18.       Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat a unor încăperi din str. Melestiu, 20 lit. M (subsol cu geamuri, etajul 1, antresol) Instituției Publice Centrul Social Regional „RENAȘTEREA"

  19.      Despre completarea deciziei nr.11/22 din 16 iulie 2020 „Despre revocarea deciziei nr.5/17-10 din 21.02.2002 „Cu privire la repartizarea unui lot de pământ din str-la Pietrăriei Ligii de baseball și softball pentru copii"  

  20.        Cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonal pentru terenurile cuprinse în perimetrul bd. Mircea cel Bătrân - str. Nicolae Sulac - Nicolae Milescu Spătaru - Bucovinei

  21.   Cu privire la Caietul de sarcini pentru elaborarea Planului urbanistic general al orașului Chișinău 

  22.    Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de superficie, cu titlu gratuit, asupra lotului de pământ din str. Albișoara, 78/3 cu Direcția generală educație, tineret și sport

  23.    Cu privire la adjudecarea la licitație publică

  24.     Cu privire la transmiterea în proprietate privată a unui lot de pământ în cartierul locativ din str. Bucovinei-Calea Orheiului

   25.   Cu privire la transmiterea în proprietate privată 

  26.   Cu privire la asigurarea cu apă potabilă a copiilor din instituțiile publice de învățământ primare din municipiul Chișinău

  27.    Cu privire la scutirea de achitare a plății de locațiune pe perioada stării de urgență

  28.  Cu privire la transmiterea în folosință a unor încăperi din bd. Moscova, 12 lit. A (parter) AO „Organizația Veteranilor din Republica Moldova"