• vezi mai mult
  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 03 noiembrie 2022   
 • Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 27 iulie 2021

  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 27 iulie 2021

   23.07.2021 17:47    2466 Accesări    

   1.   Pentru operarea de modificări la decizia nr.25/1 din 29.12.2020 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicarea a taxelor locale pentru anul 2021

  2.     Cu privire la modificarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2021

  3.     Despre acceptarea donației din partea Asociațiilor de caritate „Arciconfraternita Di Misericordia" din comunele Certaldo și Gambassi Terme, regiunea Toscana, Italia 

  4.     Cu privire la aprobarea Acordului de prefinanțare între Banca Europeană pentru Reconstrucție și dezvoltare și Primăria municipiului Chișinău

  5.     Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare între orașul Riga, Republica Letonia și municipiul Chișinău, Republica Moldova 

  6.     Cu privire la aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor imobile aflate în proprietatea municipiului Chișinău și a societăților pe acțiuni în care Consiliul municipal Chișinău deține cotă-parte integrală sau majoritară, la situația din 01.01.2020

  7.     Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat a unor încăperi din str. Melestiu, 20 lit. M (subsol cu geamuri, etajul 1, antresol) Instituției Publice Centrul Social Regional „RENAȘTEREA" 

  8.     Despre completarea deciziei nr.11/22 din 16 iulie 2020 „Despre revocarea deciziei nr.5/17-10 din 21.02.2002 „Cu privire la repartizarea unui lot de pământ din str-la Pietrăriei Ligii de baseball și softball pentru copii"  

  9.     Cu privire la Caietul de sarcini pentru elaborarea Planului urbanistic general al orașului Chișinău 

  10.    Informația privind gradul de implementare a deciziei CMC nr.13/14-3 din 04 august 2020 „Cu privire la expunerea la licitație funciară a lotului de pământ din perimetrul bd. Mircea cel Bătrân - str. N. Sulac - str. N. Milescu Spătarul - str. Bucovinei"

  11.   Cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonal pentru terenurile cuprinse în perimetrul bd. Mircea cel Bătrân - str. Nicolae Sulac - Nicolae Milescu Spătaru - Bucovinei

  12.     Cu privire la recepționarea și transmiterea obiectivelor 

  13.    Despre operarea de modificări la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 9/39 din 16.01.2019 „Cu privire la recepționarea și transmiterea unor obiective"

  14.    Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de superficie, cu titlu gratuit, asupra lotului de pământ din str. Albișoara, 78/3 cu Direcția generală educație, tineret și sport 

  15.    Cu privire la adjudecarea la licitație publică

  16.    Cu privire la modificarea planului cadastral și stabilirea superficiei din str.31 August 1989, 15

  17.      Cu privire la transmiterea în proprietate privată 

  18.      Cu privire la asigurarea cu apă potabilă a copiilor din instituțiile publice de învățământ primare din municipiul Chișinău

  19.       Cu privire la scutirea de achitare a plății de locațiune pe perioada stării de urgență 

  20.      Cu privire la transmiterea în folosință a unor încăperi din bd. Moscova, 12 lit. A (parter) AO „Organizația Veteranilor din Republica Moldova" 

  29.      Cu privire la neprelungirea relațiilor contractuale cu S.C.„TCI-PRIM" S.R.L. asupra terenului municipal din șos. Hîncești, 140/1 

  31.      Privind formarea bunului imobil din str. Mrsager, 1 (proiect inclus suplementar pe ordinea de zi adoptată pe 27.07.2021)