• vezi mai mult
  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 03 noiembrie 2022   
 • Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 07 octombrie 2021

  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 07 octombrie 2021

   04.10.2021 15:31    1961 Accesări    

  1. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul Municipal Chișinău

  2. Informație cu privire la procesul de vaccinare anti-COVID-19

  3. Cu privire la încorporarea recruților din municipiul Chișinău în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus sau în serviciul civil (de alternativă), pentru perioada octombrie 2021 - ianuarie 2022

  4. Cu privire la acceptarea donației din partea Primăriei orașului Viena, Austria

  5. Cu privire la aprobarea Contractului de donație a bunurilor imobile din municipiul Chișinău, str. Ioan Vodă Viteazu, 9

  6. Cu privire la acceptarea grantului oferit de Ministerul  Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului  

  7. Cu privire la transmiterea sistemelor de irigare automatizate din spațiile verzi amenajate în administrare economică a Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi"

  8. Despre operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/11-1 din 22.07.2021„Cu privire la utilizarea toponimicului „Chișinău" de către Î.M. „Glass Container Company" S.A." 

  9. Cu privire la contractarea împrumutului pe termen lung prin emisiunea de valori mobiliare locale

  10. Cu privire la aprobarea regulamentului privind organizarea și funcționarea terenurilor de fotbal cu gazon artificial în instituțiile de învățământ primar și secundar 

  11. Cu privire la delegarea dreptului de aprobare a volumului suplimentar de ore pentru personalul din instituțiile din învățământul artistic extrașcolar 

  12. Cu privire la expunerea la licitație funciară

  13. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar pentru unele categorii de cetățeni din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru resursele energetice 

  14. Cu privire la operarea de modificări

  15. Cu privire la stabilirea și prelungirea  relațiilor contractuale de comodat și locațiune 

  16. Cu privire la aprobarea cofinanțării proiectului „Amenajarea și modernizarea Scuarului din strada Nicolae Titulescu - municipiul Chișinău

  17. Cu privire la edificarea Monumentului „Maria Alexandra Victoria de Saxa-Coburg și Gotha", Regina României din str. București, nr. 64, municipiul Chișinău

  18. Cu privire la transmiterea în proprietate privată

  19. Cu privire la transmiterea în proprietate privată comună

  20. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societății cu răspundere limitată „REC" din bd. Dacia, 16/2 

  21. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ din str. Mihail Viteazul, 25, proprietate privată a Întreprinderii mixte Centrul de cercetări și producție „AD REM" S.R.L.

  22. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat din șos. Muncești, 799 

  23. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Întreprinderii individuale "NICOLAE GARGALÎC" din str. Doina, 154/3

  24. Cu privire la prelungirea relațiilor de superficie contractuală a lotului de pământ din str. Andrei Doga Societății cu răspundere limitată „RENACOM" 

  25. Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de administrare a taxei pentru salubrizare în municipiul Chișinău

  26. Informație referitor la  activitatea S.A. Mina Chișinău pentru anul 2021 

  27. Cu privire la scutirea de achitare a plății de locațiune pe perioada stării de urgență

  28. Cu privire la instituirea interdicției temporare (moratoriu) la autorizarea lucrărilor de construcție și demolare în zona istorică centrală a orașului Chișinău

  29. Cu privire la instituirea interdicției temporare (moratoriu) asupra autorizării unor lucrări în Nucleul Istoric al Chișinăului

  30. Cu privire la operarea de modificări în Anexa nr. 2 la decizia Consiliului municipal nr. 6/13 din 21.05.2020

  31. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de superficie, cu titlul gratuit, asupra terenului din str. Pietrarilor, 2 cu Comunitatea religioasă Parohia „Sfântul Dimitrie cel Nou" 

  32. Cu privire la stabilirea hotarelor terenului din str. 31 August 1989, 15, aferent obiectivelor private ale dlui Radion Cebotari și Publicației Periodică „Glasul Națiunii" S.R.L. 

  33.  Cu privire la proiectarea și construcția canalizării din str. N. Testemițeanu. 

  34. Cu privire la repartizarea profitului net 

  35.  Cu privire la autorizarea comercializării unor mijloace fixe ale Î.M. Teatrul   Național „Satiricus I. L. Caragiale"

  36. Cu privire la transmiterea valorii lucrărilor de reparație capitală

  37. Cu privire la recepționarea obiectivelor și transmiterea acestora la balanța APLP, CCL și ACC