• vezi mai mult
  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 03 noiembrie 2022   
 • Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 20 ianuarie 2022

  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 20 ianuarie 2022

   17.01.2022 16:32    1547 Accesări    

  3.     Cu privire la edificarea plăcii comemorative în memoria lui Veniamin Apostol pe frontispiciul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice cu nr. cadastral 0100202.242.01 din str. A. Mateevici, nr.111, mun. Chișinău

  4.     Cu privire la aprobarea Acordului de Cooperare 

  5.     Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Municipale B. P. HASDEU

  6.     Cu privire la recepționarea și transmiterea la balanță a obiectivului ,,Instalații de epurare și rețelele de canalizare din comuna Cruzești" municipiului Chișinău

  7.     Cu privire la comercializarea activelor neutilizate a Î.M. „Direcția Construcții Capitale" 

  8.     Despre operarea de modificări a deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 9/39 din 16.01.2019 „Cu privire la recepționarea și transmiterea unor obiective"  

  9.     Cu privire la transmiterea unor WC-uri publice în gestiune economică Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi"  

  10.    Cu privire la punerea în aplicare a Registrului municipal al animalelor de companie din municipiul Chișinău (sistem informațional automatizat de colectare, stocare și prelucrare a datelor cu privire la animalele de companie identificate) și de aprobare a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului

  11.    Cu privire la efectuarea lucrărilor de modernizare a sectorului „Legume" din Piața Centrală.

  12.    Informația privind situația construcțiilor de pe terenul  S.A. „Taxi-Service", înstrăinat ulterior S.A. „DAAC HERMES"

  13.   Cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică municipală delimitate în mod selectiv  

  14.     Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului arhitectural-urbanistic al municipiului Chișinău

  15.     Despre operarea de modificări în Regulamentul local de urbanism al orașului Chișinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 22/40 din 25.12.2008.

  16.     Cu privire la executarea unor hotărâri judecătorești 

  16.2     Cu privire la privatizarea și darea în locațiune a terenului aferent obiectivului privat din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 8 Societății pe acțiuni „Magazinul Universal Central „UNIC" întru executarea hotărârii de judecată irevocabilă 

  17.     Cu privire la transmiterea în proprietate privată

  18.     Cu privire la transmiterea în proprietate privată comună 

  19.     Despre operarea unor modificări 

  20.   Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de superficie 

  21.    Cu privire la privatizarea terenului

  22.    Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal  , partea II, partea III, partea IV, partea V