• vezi mai mult
  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 03 noiembrie 2022   
 • Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 12 mai 2022

  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 12 mai 2022

   06.05.2022 13:15    1213 Accesări    

  1.     Cu privire la aprobarea Planului Local Anticorupție pentru anii 2022-2025 

  3.     Cu privire la amenajarea unor curți ale blocurilor de locuit 

  4.     Cu privire la modificarea și aprobarea unor acte normative 

  5.     Cu privire la transmiterea autocamioanelor specializate marca GAZ-5319, în gestiune  economică

  6.     Cu privire la ajustarea tarifelor pentru colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor municipale din municipiul Chișinău

  7.     Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din bd. Dacia, nr. 37/1, lit. A (etajul 1, demisol), Preturii sectorului Botanica 

  8.     Cu privire la transmiterea unor încăperi din str. Mitropolit Varlaam, 90 lit. A (et. 1)  

  9.     Cu privire la inițierea proiectului de parteneriat public-privat în municipiul Chișinău privind reabilitarea pasajului subteran de pietoni de la intersecția bd. Ștefan cel Mare și Sfânt cu str. Ismail 

  10.    Cu privire la aprobarea unor scheme de amplasament prestabilite  partea II 

  11.    Cu privire la aplicarea scutirii parțiale la plata de locațiune pentru încăperile închiriate de către „MODA" S.A. din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83 lit. D (parter, antresol) 

  12.    Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 14/4-17 din 03.04.2003 și nr. 16/42-131 din 22.12.2004 „Cu privire la darea în arendă a unor încăperi din bd. Dacia, 37/1 lit. A (subsol, parter, etaj tehnic), Societății invalizilor din municipiul Chișinău" 

  13.    Despre modificarea deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 15/3 din 28.12.2021 „Cu privire la modificarea denumirii Gimnaziului „Adrian Păunescu"

  14.     Cu privire modificarea denumirii Stației Orășenești A Tinerilor Turiști în Centrul Municipal al Tinerilor Turiști

  15.     Cu privire la modificarea denumirii Școlii Primare nr. 90 în Școala Primară „Spiridon Vangheli"

  16.      Cu privire la organizarea întremării și odihnei elevilor în vara anului 2022  

  17.    Despre aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Instituției publice Centrul social regional „Renașterea", a statului de personal și organigramei 

  18.     Cu privire la efectuarea lucrărilor de modernizare a sectorului „Legume" din Piața Centrală 

  19.     Cu privire la efectuarea lucrărilor de montare a sistemului fotovoltaic on-grid în Piața Centrală 

  20.     Cu privire la actualizarea componenței Comisiei consultative pentru domeniul locuințelor a Consiliului Municipal Chișinău, aprobată prin decizia CMC nr. 4/8 din 13.12.2019 

  21.     Cu privire la transmiterea a trei veceuri publice în gestiunea economică Întreprinderii municipale „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi" 

  22.      Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între municipiul Chișinău, Asociația Națională a Tinerilor Istorici din Moldova Grupul Civic pentru Patrimoniu Cultural 

  23.      Despre aprobarea Regulamentului privind regimul de acces în sediul Primăriei municipiului Chișinău

  24.      Cu privire la preluarea, în proprietatea autorității publice municipiul Chișinău, obiectivul „Stație de hidrofor, nr. cadastral 0100101.1073.01, din str. Ion Cassian-Suruceanu, nr. 6, mun. Chișinău" de la „Braus imobiliare" S.R.L și transmiterea acesteia S.A. „Apă-Canal Chișinău" 

  25.      Cu privire la capitalizarea cheltuielilor de reparație capitală 

  26.      Cu privire la capitalizarea cheltuielilor de reparație capitală 

  27.     Cu privire la instalarea plăcii comemorative „Sergiu Dimitrachi" pe fațada imobilului din str. Matei Basarab, 5/5, sectorul Rîșcani 

  28.     Cu privire la înscrierea în Registrul monumentelor istorice de categorie locală din municipiul Chișinău a obiectivului arheologic și instalarea unui însemn arhitectural-informativ pe bd. Grigore Vieru, 11 

  29.     Cu privire la capitalizarea și transmiterea cheltuielilor  de reparație periodică a unor străzi din municipiul Chișinău, finanțate din sursele bugetului de stat pentru anul 2020 

  31.     Cu privire la corelarea bugetului municipiului Chișinău pentru anul 2022

  32.    Cu privire la transmiterea în proprietate privată

  33.     Cu privire la transmiterea în proprietate privată comună

  34.     Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de superficie 

  35.     Cu privire la transmiterea în proprietate privată prin vânzare - cumpărare a terenurilor suplimentare celor private din str. Varnița, 8, S.R.L. „Olmosdon" 425 m.p.

  36.     Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului suplimentar la terenul proprietate privată al Întreprinderii mixte compania aeriană „VALAN INTERNATIONAL CARGO CHARTER" S.R.L.  cu numărul cadastral 0100120313 din bd. Dacia, 60/132015,2021  1250 m.p.

  37.     Cu privire la formarea și stabilirea hotarelor loturilor de pământ din str. Pietrarilor, 2, folosite cu drept de superficie 2020, 1659,7 m.p

  38.      Cu privire la privatizarea terenului din str. Bucuriei, 5, aferent obiectivelor private ale Societății pe acțiuni „ACVILA-SPORT" 

  39.      Cu privire la privatizarea terenului din Calea Ieșilor aferent obiectivului privat 

  40.      Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat din str. Uzinelor, 171/4,  2019, 173 m.p. 

  41.      Despre operarea unor modificări în hotarele terenului cu numărul cadastral 0...., proprietate privată  2017; 514m.p.

  42.      Cu privire la atribuirea denumirii „Alexandr Suvorov" a scuarului amplasat în perimetrul străzilor Sfântul Andrei-Zamfir-Ion Pruncul 

  PROIECT de decizie inclus suplimentar pe ordinea de zi a ședinței (nr. 13 OZ aprobată):