• vezi mai mult
  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 03 noiembrie 2022   
 • Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 19 iulie 2022

  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 19 iulie 2022

   15.07.2022 16:35    814 Accesări    

  2.     Raport de monitorizare a situației în transportul public în rezultatul implementării noului sistem tarifar

  3.     Cu privire la aprobarea Documentului „Viziuni de transformare digitală a orașului Chișinău - 2030"

  4.     Despre reorganizarea Direcției generale transport public și căi de comunicație în Direcția mobilitate urbană, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a structurii organizatorice, organigramei și statului de personal 

  5.     Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal  nr.8/8 din 12.09.2017 

  6.     Cu privire la conferirea titlului „Cetățean de Onoare al municipiului Chișinău" 

  7.     Cu privire la operarea de modificări în anexa nr. 19 la decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 14/1 din 21.12.2021

  8.     Cu privire la transmiterea sistemelor de irigare automatizate din spațiile verzi amenajate în administrare economică a Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi"

  9.     Cu privire la demolarea bunului imobil cu nr. cadastral 0100118.224.26 (volier pentru întreținerea animalelor), din bd. Dacia, 50/7, aflat în gestiunea economică a Întreprinderii Municipale „Grădina Zoologică"

  10.    Cu privire la punerea în aplicare a Registrului municipal al animalelor de companie din municipiul Chișinău (sistem informațional automatizat de colectare, stocare și prelucrare a datelor cu privire la animalele de companie identificate) și de aprobare a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului

  11.    Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale ÎM „Regia „Autosalubritate"    

  12.     Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 6/11 din 16.06.2022  

  13.     Cu privire la efectuarea lucrărilor de montare a sistemului fotovoltaic on-grid în Piața Centrală

  14.      Cu privire la transmiterea de către Î.M. „Piața Centrală"  a mijloacelor fixe  

  15.     Cu privire la repartizarea profitului net

  16.     Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a turismului pentru perioada 2022 - 2026 „Chișinău - capitală turistică"  Anexe 

  17.     Cu privire la aprobarea Programului municipal pilot „Start-up pentru tineri și migranți"  Anexe  

  18.     Cu privire la darea în folosință, prin contract de comodat,  a unor încăperi din str. Humulești, 10 lit. D,G,V, J, J1 (construcții separate), Întreprinderii municipale pentru servicii locative Buiucani 

  19.     Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale 

  20.    Cu privire la operarea modificărilor în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/7 din 14.06.2022

  21.    Despre operarea de modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 1/4-2 din 15.11.2019 „Cu privire la componența nominală a comisiilor de specialitate pentru diferite domenii de activitate" 

  22.     Raport cu privire la situația pe marginea contractului intre Î.C.S. „Epa Media" S.R.L. si Primăria municipiului Chișinău, semnat la data de 19.01.2007

  23.     Cu privire la aprobarea tranzacției de împăcare între Primăria municipiului Chișinău și Î.C.S. „Epa Media" S.R.L. 

  24.     Cu privire la transmiterea în proprietate privată 

  25.     Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de superficie, locațiune 

  26.         Cu privire la privatizarea terenului 

  27.         Cu privire la formarea unor bunuri imobile și adjudecarea la licitație funciară prin vânzare-cumpărare a unui lot de pământ din Calea Ghidighici, 1 A

  28.         Cu privire la edificarea Monumentului „Coloana Cerului", pe traseul Chișinău - Strășeni km 9 - 10

  29.         Cu privire la atribuirea statutului de stradă pietonală pentru stradela Teatrului din municipiul Chișinău  

  Proiecte incluse suplimentar pe ordinea de zi a ședinței: