• vezi mai mult
  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 03 noiembrie 2022   
 • Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 26 august 2022

  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 26 august 2022

   22.08.2022 13:17    562 Accesări    

  1. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul Municipal Chișinău

  RAPORTOR: Adrian Talmaci, secretar interimar al CMC

  2. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova nr.1304/OT4-821 din 22.06.2022

  RAPORTOR: Adrian Talmaci, secretar interimar al CMC

  3. Informație privind Programul acțiunilor și manifestărilor cultural-artistice dedicate Sărbătorii Naționale „Limba Noastră"

  RAPORTOR: Angela Cutasevici, Viceprimar al municipiului Chișinău

  4. Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2021 de către Întreprinderea Municipală ,,Infocom”

  RAPORTOR: Ana Slivca, șef adjunct al Direcției management financiar

  5. Cu privire la operarea unor modificări în Decizia nr. 14/2 din 11 august 2020 „Cu privire la aprobarea conceptului de modernizare a Î.M. „Piața Centrală”

  RAPORTOR:  Ion Pîntea, director interimar al  Î.M. „Piața Centrală”

  6. Cu privire la aprobarea funcțiilor autorităților publice locale și subdiviziunilor municipiului Chișinău ce oferă dreptul de a primi locuință de serviciu 

  RAPORTOR: Ion Burdiumov, şef al Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare

  7. Cu privire la înființarea Întreprinderii Municipale „Supraveghere și protecția animalelor” și modificarea Regulamentelor aprobate prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr.4/4 din 17.09.2019

  RAPORTOR: Ion Burdiumov, şef al Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare

  8. Cu privire la inventarierea și reabilitarea curților din municipiul Chișinău

  RAPORTOR: Dumitru Ivanov, consilier municipal

  9. Cu privire la utilizarea toponimicului „Chișinău” de către Întreprinderea de Stat ”Aeroportul Internațional Chișinău”

  RAPORTOR: Roman Vitiuc, şef al Direcției generale economie, comerț și turism

  10. Cu privire la utilizarea toponimicului „Chișinău” în marca „TeleFilm Chișinău” de către I.P. Compania „Teleradio-Moldova”

  RAPORTOR: Roman Vitiuc, şef al Direcției generale economie, comerț și turism

  11. Informație privind legalitatea deciziei CMC nr.48/28-68 din 20.06.2006 „Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate comună asupra lotului de pământ din str. A Șciusev

  RAPORTORI: Adrian Grigorițchi, șef adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare; Valeriu Bogdan, șef al Direcției asistență juridică

  12. Cu privire la executarea unei hotărâri judecătorești

  1.     Cu privire la executarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile privind vânzarea-cumpărarea terenului din Calea Orheiului, 125/1

  2.     Cu privire la vânzarea unor loturi de pământ din Calea Ieșilor, 71 Societății cu răspundere limitată Restaurantul ”BUTOIAȘ” întru executarea hotărârii de judecată irevocabilă

  3.     Cu privire la executarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile privind vânzarea – cumpărarea terenurilor din șos. Muncești, 772 

  RAPORTOR: Adrian Grigorițchi, șef adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism  și relații funciare

  13. Cu privire la transmiterea în proprietate privată

  1.     Cu privire la transmiterea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Voluntar Grigore Vîrtosu

  2.     Cu privire la transmiterea în proprietate privată comună a terenului din str. Simeon Murafa

  3.     Cu privire la transmiterea în proprietate privată comună a terenului din str. Plaiului

  4.     Cu privire la transmiterea în proprietate privată comună a lotului de pământ din str. Constructorilor

  5.     Cu privire la transmiterea în proprietate privată comună a lotului de pământ  din str. Suceava

  6.     Cu privire la transmiterea în proprietate privată comună a lotului de pământ din str. Cramei

  RAPORTOR: Adrian Grigorițchi, șef adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare

  14. Cu privire la stabilirea relațiilor de superficie, locațiune 

  1.     Cu privire la stabilirea relațiilor contractuale de superficie a terenului din str. Constructorilor

  2.     Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de superficie asupra lotului de pământ din str. Băcioii Noi 

  3.     Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de superficie asupra terenului din str. Doina

  4.     Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de locațiune a lotului de pământ din bd. Dacia

  RAPORTOR: Adrian Grigorițchi, șef adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare

  15. Cu privire la stabilirea hotarelor lotului de pământ din str. Tricolorului, 42, folosit cu drept de superficie de către Societatea cu răspundere limitată „NAVI HOTELS”

  RAPORTOR: Adrian Grigorițchi, șef adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism  și relații funciare

  16. Cu privire la vânzarea – cumpărarea terenului suplimentar la terenul proprietate privată al societății cu răspundere limitată „MEDCONSULTING SERVICE” cu nr. cadastral 0100208436 din str. A. Mateevici, 3

  RAPORTOR: Adrian Grigorițchi, șef adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism  și relații funciare

  17. Cu privire la expunerea la licitație funciară a lotului de pământ cu nr. cadastral 0100302426 din str. Varnița pentru deținătorii de terenuri  adiacente (conform art. 4 (9) din Legea nr. 1308/1997).

  18. Cu privire la adjudecarea la licitație funciară, prin vânzare-cumpărare, a unui lot de pământ din str. Otovasca  

  RAPORTOR: Adrian Grigorițchi, șef adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare