• vezi mai mult
  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 03 noiembrie 2022   
 • Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 06 septembrie 2022

  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 06 septembrie 2022

   02.09.2022 16:19    522 Accesări    

  1. Despre audierea Raportului privind executarea bugetului municipal Chișinău pentru semestrul I al anului 2022

  RAPORTOR: Olesea Pșenițchi, șef interimar al Direcției generale finanțe

  2. Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare mecanizată a teritoriului în municipiul Chișinău  

  RAPORTOR: Vitalie Mihalache, șef al Direcției generale transport public și căi de comunicație

  3. Informație privind starea canalizării pluviale și măsurile de protecţie împotriva inundaţiilor în orașul Chișinău

  RAPORTOR: Vitalie Mihalache, șef al Direcției generale transport public și căi de comunicație

  4. Cu privire la transmiterea unui autobuz cu parcurs de la balanța Î.M. „Parcul urban de autobuze” la balanța Î.M. Regia „Exdrupo” din cadrul Consiliului Municipal Chișinău  

  RAPORTOR: Sergiu Tomiță, administrator al Î.M. Regia „Exdrupo”

  5. Cu privire la aprobarea Nomenclatorului și tarifelor pentru serviciile prestate de Întreprinderea Municipală „Piața Centrală  

  RAPORTOR:  Ion Pîntea, șef al  Î.M. „Piața Centrală”

  6. Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului din str. Independenței, 4/1 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare  

  RAPORTOR: Ion Burdiumov, șef al Direcției generale locativ-comunale și amenajare

  7. Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului cu nr. cadastral 0100102.108.01 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare  

  RAPORTOR: Ion Burdiumov, șef al Direcției generale locativ-comunale și amenajare

  8. Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului cu nr. cadastral 0100102.118.01 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare  

  RAPORTOR: Ion Burdiumov, șef al Direcției generale locativ-comunale și amenajare

  9. Informație privind măsurile de combatere a ambroziei pe teritoriul municipiului Chișinău 

  RAPORTORI: Victoria Covali, șef interimar al Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”, Boris Gîlca, șef al Direcției generale asistență medicală și socială

  10.  Informație privind asigurarea necesarului de masă lemnoasă pe timp de iarnă persoanelor care utilizează această sursă alternativă de încălzire

  RAPORTORI: Victoria Covali, șef interimar al Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”, Boris Gîlca, șef al Direcției generale asistență medicală și socială

  11.  Cu privire la transmiterea în proprietate privată

  RAPORTOR: Adrian Grigorițchi, șef adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism  și relații funciare

  12.  Cu privire la stabilirea relațiilor de superficie, locațiune

  RAPORTOR: Adrian Grigorițchi, șef adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism  și relații funciare

  13.  Cu privire la stabilirea hotarelor lotului de pământ din str. Tricolorului, 42, folosit cu drept de superficie de către Societatea cu răspundere limitată „NAVI HOTELS”

  RAPORTOR: Adrian Grigorițchi, șef adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism  și relații funciare

  14.  Cu privire la vânzarea – cumpărarea terenului suplimentar la terenul proprietate privată al Societății cu răspundere limitată „MEDCONSULTING SERVICE”, cu nr. cadastral 0100208436, din str. A. Mateevici, 3

  RAPORTOR: Adrian Grigorițchi, șef adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism  și relații funciare

  15.  Cu privire la expunerea la licitație funciară a lotului de pământ cu nr. cadastral 0100302426 din str. Varnița pentru deținătorii de terenuri  adiacente (conform art. 4 (9) din Legea nr. 1308/1997)

  16.  Cu privire la adjudecarea la licitație funciară, prin vânzare-cumpărare, a unui lot de pământ din str. Otovasca  

  RAPORTOR: Adrian Grigorițchi, șef adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism  și relații funciare

  17.  Cu privire la inventarierea și reabilitarea curților din municipiul Chișinău

  RAPORTOR: Dumitru Ivanov, consilier municipal

  18.  Cu privire la utilizarea toponimicului „Chișinău” în marca „TeleFilm Chișinău” de către I.P. Compania „Teleradio-Moldova”

  RAPORTOR: Roman Vitiuc, şef al Direcției generale economie, comerț și turism

  19.  Informația cu privire la datoriile debitoare acumulate de la neachitarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, cazurile de conectare  frauduloasă la rețeaua de apeduct și canalizare, gestionată de S.A.„Apă-Canal Chișinău”, precum și de combaterea acestora

  RAPORTOR: Irina Gutnic, director al S.A.„Apă-Canal Chișinău”