• Prima   /  Primăria   /  Structura Primăriei   /  Directia relaţii externe

  Direcţia relaţii externe

  Adresa: MD-2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, bir. 16

  Tel.: 20-15-04, 20-15-44

  fax: 22-91-40,

  E-mail: dri@pmc.md

   

  Componenţa nominală

   

  Funcţia

  nume

  telefon

  şef interimar al Direcţiei Cebotar Mihai
  022 20-15-44, 022 20-17-24
  specialist principal Josanu Lilia
  022 20-17-24
  specialist principal  Molovată Nina
  022 20-17-24
  specialist principal Gupca Victoria 022 20-17-24
  specialist principal  Bazuleva Vera 022 20-17-24 

  Direcţia este responsabilă de relaţiile externe ale municipiului Chişinău, cooperarea regională, integrarea europeană; promovarea unei imagini favorabile a municipiului în străinătate; atragerea pe toate căile a investiţiilor străine în economia şi infrastructura municipiului.

  Direcţia are următoarele obligaţii:

  • Realizează prevederile stipulate în deciziile Consiliului municipal Chişinău şi în dispoziţiile Primarului general al municipiului Chişinău în domeniul relaţiilor externe, cooperării regionale şi integrării europene.
  • Asigură colaborarea cu oraşele înfrăţite şi oraşele partenere, cu organizaţiile internaţionale la care oraşul Chişinău este parte, participă la programele acestora.
  • Prelucrează şi prezintă informaţia şi corespondenţa parvenită la Primăria municipiului Chişinău în limbi străine.
  • Acordă asistenţa necesară instituţiilor şi întreprinderilor municipale, interesate în stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor cu partenerii din oraşele înfrăţite şi oraşele partenere.
  • Organizează primirea delegaţiilor oficiale şi a oaspeţilor Primăriei municipiului Chişinău.
  • Organizează vizitele peste hotare ale delegaţiilor Primăriei municipiului Chişinău.
  • Colectează şi analizează materialele informative despre oraşele înfrăţite şi partenere şi ţările respective.
  • Difuzează informaţia de ordin economic în vederea activizării procesului de atragere a investiţiilor.
  • Participă la elaborarea documentelor de creare a întreprinderilor mixte cu participarea structurilor sau întreprinderilor municipale.
  • Propune realizarea şi dezvoltarea de parteneriate publice - private şi parteneriate publice - publice.
  • Iniţiază şi asigură încheierea de acorduri, protocoale, convenţii, acte de înfrăţire, parteneriat şi programe comune pentru materializarea colaborărilor externe.
  • Menţine şi dezvoltă relaţiile de informare, colaborare şi promovare cu ambasadele şi consulatele acreditate în Republica Moldova, reprezentanţele organizaţiilor internaţionale.
  • Asigură controlul asupra îndeplinirii de către Primărie a angajamentelor asumate pe plan internaţional.
  • Solicită, recepţionează şi generalizează propunerile subdiviziunilor, întreprinderilor şi instituţiilor subordonate Primăriei municipiului Chişinău cu privire la dezvoltarea relaţiilor internaţionale în domeniile care prezintă interes pentru acestea.
  • Elaborează programele de activitate internaţională a Primăriei şi asigură realizarea lor.
  • Asigură controlul realizării acordurilor internaţionale la care Primăria municipiului Chişinău este parte.

  REGULAMENTUL Direcției relații externe, cooperare regională și integrare europeană a Primiriei municipiului Chișinău