• Prima   /  Primăria   /  Structura Primăriei   /  Directia Relaţii Publice și Buget Civil

  Directia Relaţii Publice și Buget Civil

  Adresa: MD-2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83

  Tel.: 022-20-17-07/022-20-17-08/022-20-17-09

  e-mail: drp@pmc.md

  Componenţa nominală

  Funcţia

  Nume

  telefon

  Şef al Direcţiei

  Vasile CHIRILESCU

  022 201-707
  șef-adjunct al Direcției Tatiana LUPAȘCO 022 201-709
  Specialist principal pentru comunicare internă 
  Ludmila CORDUNEANU 022 201-708
  Specialist principal pentru relaţia cu mass-media Snejana TUCHILUȘ 022 201-708
  Specialist principal pentru comunicare cu societatea civilă - Programul Buget Civil Chișinău Alina PROCOPCIUC 022 201-708
  Specialist superior Natalia Agafonova  
  Specialist superior Elena Balandina  

  Fotograf

   

   

  Tehnician superior (cameraman)

  Alexandru JESTCOV

   

  Scopurile principale ale Direcţiei Relaţii Publice sunt: conturarea şi întreţinerea unei imagini unitare cât mai bune a Primăriei municipiului Chişinău; menţinerea relaţiilor cu instituţiile statului, organizaţii locale şi internaţionale, cetăţeni şi mass media; informarea corectă şi la timp a cetăţenilor despre activitatea Primăriei şi programele municipale, instruirea continuă a administratorilor şi funcţionarilor publici privind funcţiile şi rolul mass media, modul de lucru cu reprezentanţii mijloacelor de informare în masă.

  REGULAMENTUL Direcției 

  Transparența decizională

  Cadru de reglementare: 

  Legea nr. 239 din 13.11.2018 „Privind transparența în procesul decizional”;

  Legea nr. 982 din 11.05.2000 „Privind accesul la informație

  Hotărârea Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”.

  Dispoziția Primarului general interimar nr. 403-d din 14 iunie 2019 „Cu privire la informarea publicului despre inițierea elaborării proiectelor de acte normative de interes public în cadrul autorităților administrației publice municipale”

  PLANUL de acțiuni al Direcției relații publice și buget civil pentru anul 2020 

  RAPORTUL de activitate al Direcției Relații Publice și Buget Civil pentru semestrul II al anului 2020 

  PLANUL anual de acțiuni al Direcției Relații Publice și Buget Civil pentru anul 2021 

  RAPORT de activitate al Direcției relații publice și buget civil pentru semestrul I, anul 2022