• Prima   /  Primăria   /  Structura Primăriei   /  Directia relaţii publice

  Directia Relaţii Publice și Buget Civil

  Adresa: MD-2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83

  Tel., fax: (022) 20-17-08

  e-mail: drp@pmc.md

  Componenţa nominală

  Funcţia

  Nume

  Şef al Direcţiei

   

  șef-adjunct al Direcției Vasile CHIRILESCU
  Specialist principal pentru comunicare internă
  Tatiana LUPAȘCO
  Specialist principal pentru relaţia cu mass-media  
  Specialist principal pentru comunicare cu societatea civilă (inițiativa Buget civil)

   fotograf

  Pavel FREI-MUSTEAȚĂ

  Tehnician superior (cameraman)

  Dinu GAJOSU

  Scopurile principale ale Direcţiei Relaţii Publice sunt: conturarea şi întreţinerea unei imagini unitare cât mai bune a Primăriei municipiului Chişinău; menţinerea relaţiilor cu instituţiile statului, organizaţii locale şi internaţionale, cetăţeni şi mass media; informarea corectă şi la timp a cetăţenilor despre activitatea  Primăriei şi programele municipale, instruirea continuă a administratorilor şi funcţionarilor publici privind funcţiile şi rolul mass media, modul de lucru cu reprezentanţii mijloacelor de informare în masă.

  REGULAMENTUL Direcției