• Prima   /  Primăria   /  Structura Primăriei   /  Direcţia asistenţă juridică

  Direcţia Asistenţă Juridică

  Adresa: MD-2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, bir. 3, 7, 11

  Tel. 20-17-12

  REGALAMENTUL direcției asistență juridică

  Funcţiile de bază ale direcţiei sunt:

  1. Elaborează programele de lucru şi strategiile în domeniul asigurării legitimităţii în procesul activităţii cotidiene ale Consiliului şi Primăriei municipiului Chişinău.
  2. Asigură, prin totalitatea atribuţiilor sale, respectarea drepturilor şi intereselor patrimoniale legale ale municipiului, Primăriei municipiului Chişinău şi subdiviziunilor Consiliului municipal Chişinău.
  3. Acordă asistenţă juridică, metodologică şi practică direcţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului municipal Chişinău, preturilor de sector, primăriilor oraşelor şi satelor (comunelor) din componenţa municipiului Chişinău.
  4. Efectuează controlul privind corespunderea proiectelor de decizii ale Consiliului municipal Chişinău, dispoziţiilor primarului general şi ale viceprimarilor municipiului Chişinău cu prevederile legislaţiei în vigoare.
  5. Eliberează avize la proiectele de decizii ale Consiliului municipal Chişinău şi proiectele de dispoziţii, aprobate de primarul general şi viceprimarii municipiului Chişinău.
  6. Asigură pregătirea acţiunilor în instanţele judecătoreşti, contestarea contractelor, acţiunilor ilegale ale persoanelor juridice şi fizice, care lezează drepturile şi interesele Primăriei municipiului Chişinău şi ale Consiliului municipal Chişinău.
  7. Reprezintă, în modul stabilit, interesele Primăriei municipiului Chişinău şi ale Consiliului municipal Chişinău în instanţele judecătoreşti şi în alte organe de stat.
  8. Consultă în probleme de drept salariaţii aparatului şi ai subdiviziunilor Primăriei municipiului Chişinău.
  9. Sistematizează legislaţia, actele normative ale Republicii Moldova şi actele departamentale cu caracter normativ ale ministerelor, a căror activitate are tangenţe cu cea a Primăriei municipiului Chişinău şi a Consiliului municipal Chişinău.
  10. În comun cu alte subdiviziuni, analizează starea de lucruri cât priveşte respectarea legislaţiei în procesul de activitate a Consiliului municipal Chişinău şi a Primăriei municipiului Chişinău şi informează conducerea despre rezultatele obţinute.
  11. Reprezintă, în baza procurii, interesele Primăriei municipiului Chişinău şi ale Consiliului municipal Chişinău în instanţele judecătoreşti.
  12. Participă la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor de arendare, vânzare a terenurilor proprietate municipală.

   

  Nr.

  d/o

  Numele/prenumele

  Funcția

  Nr. biroului

  Tefon

  e-mail

  De birou

  De serviciu

   

  1.        

  Bogdan Valerii

  Șef direcție

  39

  188

  022 201 588

  valerii.bogdan@pmc.md

  2.        

  Corcimari Svetlana

  Șef adj. direcție

  58

  310

  022 201 710

  svetlana.corcimari@pmc.md

  3.        

  Crețu Maria

  Șef secție

  3

  148

  022 201 548

  maria.cretu@pmc.md

  4.        

  Arbuz Oleg

  Sp. principal

  11

  373

  022 201 773

  oleg.arbuz@pmc.md

  5.        

  Bojoga Petru

  Sp. principal

  10

  157

  022 201 557

  petru.bojoga@pmc.md

  6.        

  Cujba Nadejda

  Sp. principal

  10

  157

  022 201 557

  nadejda.cujba@pmc.md

  7.    

  Damian Cristina

  Sp. principal

  7

  312

  022 201 712

  damyan.cristyna@mail.ru

  8.    

  Tofan Alina

  Sp. principal

  12

  335

  022 201 735

  alina.tofan@pmc.md

  9.    

  Ursu Ion

  Sp. principal

  10

  157

  022 201 557

  Ion.ursu@pmc.md

  10.    

  Levco Daniela

  Sp. principal

  11

  314

  022 201 741

  daniela.levco@pmc.md

  11.    

  Braguta Natalia

  Sp. superior

  7

  305

  022 201 705

  braguta.natalia@pmc.md

  12.    

  Orlenco Ina

  Sp. principal

  3

  148

  022 201 548

   

  13. Adrian Ursachi Sp. principal  14. Coica Ivan Sp. principal 4     coica.ivan@pmc.md
  15.  Nogai Veaceslav Sp. pricipal 4     veaceslav.nogai@pmc.md
  16. Frunză Alina Sp. principal  58 310 022 201 710 alina.frunza@pmc.md