• Prima   /  Primăria   /  Direcţii   /  Direcţia agricultură şi alimentaţie

  Direcţia agricultură şi alimentaţie

  Adresa: MD- 2012, municipiul Chişinău, str.Veronica Micle 10A;

  Director - Timofei SPĂTARU

  Tel./fax 22-19-97, 22-96-95

  Orele de audienţă,

  luni între orele 11.00 - 12.00

  Direcţia agricultură şi alimentaţie este constituită prin decizia Consiliului municipal Chişinău în scopul dirijării complexului agroalimentar municipal, aprovizionării populaţiei cu produse agroalimentare şi a industriei prelucrătoare cu materii prime agricole.

  Direcţia este organul municipal de specialitate, abilitat să promoveze politica unică a statului şi a Consiliului municipal Chişinău în domeniul agriculturii şi industriei alimentare, fiind responsabilă de dezvoltarea acestor ramuri.

  Direcţia dirijează activitatea asociaţiilor, întreprinderilor agricole, coordonează activitatea şi exercită, în limitele competenţei sale, controlul agenţilor economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, în vederea utilizării terenurilor, seminţelor, materialului săditor, vitelor de prăsilă, prelucrării materiei prime şi comercializării producţiei finite, conform standardelor şi normelor în vigoare, respectării tehnicii securităţii, executării cerinţelor veterinare de profilaxie şi tratament contra bolilor la animale şi păsări şi a normelor stabilite în ceea ce priveşte protecţia plantelor, colaborează cu instituţiile de cercetări ştiinţifice de profil agricol şi alimentar.

  Structura Direcţiei agricultură şi alimentaţie

  Nr. Denumirea funcţiilor
  1. Şef al Direcţiei
  2. Specialist principal - pentru problemele planificării şi dezvoltării producţiei vegetale
  3. Specialist principal - pentru problemele planificării şi dezvoltării producţiei animaliere
  4. Specialist principal - pentru problemele planificării şi prognozării producţiei agricole
  5. Specialist principal în problemele funciare şi consolidare a terenurilor agricole