• Prima   /  Primăria   /  Direcţii   /  Direcţia generală economie, comerţ şi turism

  Direcţia generală economie, comerț și turism

  Http://comert.chisinau.md

  Competenţe

  • Eliberează autorizaţii de funcţionare a unităţilor comerciale, de alimentaţie publică şi/sau de prestări servicii sociale şi acordă dreptul de comercializare cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi articolelor din tutun înîntreprinderilor comerciale amplasate în or.  Chişinău 
  • Efectuează tipizarea unităţilor de comerţ şi clasificarea întreprinderilor de alimentaţie publică pe categorii după nivelul de deservire a consumatorilor
  • Efectuează controale privind respectarea legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea comercială 
  • Reglementează activitatea pieţelor, unităţilor comerciale şi de prestări servicii de deservire socială, amplasate în or. Chişinău

  Servicii prestate de Direcţie:

  • Consultaţii privind legislaţia în vigoare ce reglementează activitatea comercială;
  • Consultaţii şi ajutor metodic la organizarea procesului comercial al întreprinderilor şi la deschiderea unităţilor comerciale, de alimentaţie publică şi prestări servicii;
  • Consultaţii privind legislaţia în vigoare referitor la protecţia consumatorilor (restituirea mărfurilor necalitative, serviciilor necalitative, etc);
  • Consultaţii privitor la amenajarea şi instalarea utilajului în conformitate cu procesul tehnologic în unităţile de alimentaţie publică;
  • Consultaţii privitor la tehnologia preparării bucatelor şi articolelor culinare în unităţile de alimentaţie publică;
  • Consultaţii privitor la modul de aplicare în practică a actelor normativ-tehnice în unităţile de alimentaţie publică;
  • Consultaţii privitor la perfectarea panourilor de informaţii şi altor tipuri de reclamă în unităţile comerciale;
  • Consultaţii privitor la organizarea lucrului reţelei de comerţ şi de alimentaţie publică în sezonul estival;
  • Consultaţii privitor la perfectarea fişelor tehnologice şi de calcul pentru bucate şi articolele produse în unităţile de alimentaţie publică;
  • Organizarea lucrului comisiei de calificare pentru conferirea categoriei profesioniste lucrătorilor din alimentaţia publică;
  • Acordarea certificatelor privind vechimea în muncă şi salariul primit;

  Explicaţii privind aplicarea impozitelor şi taxelor locale, documentelor normative privind evidenţa contabilă.

  Contacte:

  Şef-adjunct al Direcţiei - Valentina Constantinov
  orele de audienţă: fiecare zi de miercuri 13:00-17:00;
  tel. (022) 22-27-61.

  Numerele telefoanelor de contact:

  Program de activitate: 08:00 - 17:00
  pauză: 12:00 - 13:00.

  În atenţia agenţilor economici-participanţi la deservirea populaţiei în cadrul manifestaţiilor cultural-artistice!

  Inspectoratul Fiscal Principal de Stat cu privire la respectarea reglementărilor în vigoare în cazul desfăşurării iarmaroacelor, expoziţiilor, festivalurilor şi diverselor măsuri cultural-sportive informează: